Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 1/2021 „Dostawa oleju napędowego dla P.W. Transkom na okres 24 miesięcy"

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 16-04-2021 09:51:00
Placing offers : 20-05-2021 10:00:00
Offers opening : 20-05-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS074-189833-pl-ts.pdf pdf 194.17 2021-04-16 09:51:00 Proceeding
SIWZ PZ 1 2021.pdf pdf 6028.45 2021-04-16 09:51:00 Proceeding
SWZ wersja edytowalna.docx docx 98.56 2021-04-16 09:51:00 Proceeding
PRZETARG ON 2021 - załączniki do SWZ 1-8.7z 7z 115.47 2021-04-16 09:51:00 Proceeding
odpowiedź zamawiającego na wniosek wykonawcy-sig.pdf pdf 270.08 2021-04-28 12:34:49 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ-sig.pdf pdf 358.18 2021-05-12 14:28:44 Public message
Zmiana - Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 35.83 2021-05-12 14:28:44 Public message
Zmiana - Załącznik nr 1 do SIWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 106 2021-05-12 14:28:44 Public message
Zmiana - Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 33.74 2021-05-17 15:06:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 331.33 2021-05-20 12:03:34 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 355.09 2021-05-28 12:57:13 Public message
2021-OJS122-324526-pl ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 119.02 2021-06-28 09:12:49 Public message

Announcements

2021-06-28 09:12 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wyniki postępowania.

2021-OJS122-324526-p [...].pdf

2021-05-28 12:57 Aleksandra Adamska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-20 12:03 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie kwotę brutto: 9 495 600,00 PLN.
2021-05-17 15:06 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje formularz ofertowy z edytowalnymi "checkboxami".
W wersji pierwotnej krzyżyk można wstawić w miejsce prostokąta.

Zmiana - Załącznik n [...].docx

2021-05-12 14:28 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWZ oraz zmianę załącznika nr 1 i 2 do SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zmiana - Załącznik [...].docx

Zmiana - Załącznik n [...].doc

2021-04-28 12:34 Aleksandra Adamska Wyjaśnienia zamawiającego.

odpowiedź zamawiając [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 935