Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZSE 203.2.2021 Modernizacja korytarza drugiego piętra budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Deadlines:
Published : 12-04-2021 11:56:00
Placing offers : 27-04-2021 10:00:00
Offers opening : 27-04-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  
zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na modernizację korytarza drugiego piętra budynku szkoły.

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 


Pod linkiem
dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Aneks_budowlany.pdf pdf 6412.42 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
Dodatkowe wymogi Zamawiającego do SWZ.doc doc 69 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 84.74 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
Oświadczenie o aktualności oświadczenia dotyczącego niepodlegania wykluczeniu.docx docx 27.14 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 27.85 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.docx docx 21.4 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
Projekt_wystroju_wnętrz.pdf pdf 27827.71 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
Przedmiar robót.pdf pdf 578.63 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
STWiOR.pdf pdf 682.25 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
SWZ.docx docx 65.89 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
Wzór oferty na roboty budowlane.docx docx 26.77 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
wzór umowy Modernizacja korytarza na II piętrze.docx docx 44.87 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
Zakres rzeczowy - modernizacja II piętra budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych.doc doc 40 2021-04-12 11:56:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 105.86 2021-04-27 13:27:56 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 22.98 2021-05-04 12:37:06 Public message

Announcements

2021-05-04 12:37 Beata Matuszczak Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiadomienie o wybo [...].docx

2021-04-27 13:27 Beata Matuszczak Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-27 10:00 Buyer message Zamawiający planuje wydać na realizację zadania kwotę w wysokości: 153.750,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 415