Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/2021 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, testów fotometrycznych i kuwetowych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych materiałów laboratoryjnych

Deadlines:
Published : 09-04-2021 14:17:00
Placing offers : 27-04-2021 11:45:00
Offers opening : 27-04-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Materialy laboratoryjne.zip zip 2667.56 2021-04-09 14:17:00 Proceeding
6 - Odpowiedzi na pytania 1.docx docx 24.86 2021-04-22 13:33:18 Public message
7 - Modyfikacja nr 1 do SWZ.docx docx 18.34 2021-04-22 13:34:42 Public message
9 - Informacja z otwarcia ofert - Mat lab.docx docx 18.85 2021-04-29 08:44:26 Public message
19 - Informacja o wyborze i uniewaznieniu - Mat Lab 1.doc doc 33.5 2021-05-20 12:44:01 Public message
23 - Informacja o wyborze - Mat Lab 2.doc doc 39 2021-06-11 14:46:06 Public message
25 - Informacja o wyborze i uniewaznieniu - Mat Lab 3.doc doc 35 2021-06-23 13:15:15 Public message

Announcements

2021-06-23 13:15 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 2, nr 7 i nr 9 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 13

25 - Informacja o wy [...].doc

2021-06-11 14:46 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 1, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 i nr 25

23 - Informacja o wy [...].doc

2021-05-20 12:44 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 12 i nr 14, a także o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 8, nr 10, nr 11, nr 16, nr 18 i nr 22.

19 - Informacja o wy [...].doc

2021-04-29 08:44 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

9 - Informacja z otw [...].docx

2021-04-27 11:45 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (netto i brutto): 464 687,24 zł net + 23%VAT = zł 571 565,32 zł brutto, w tym:
Część nr 1 – 15 604,09 zł net + 23% VAT = 19 193,03 zł brutto,
Część nr 2 – 7 959,74 zł net + 23% VAT = 9 790,48 zł brutto,
Część nr 3 – 22 108,92 zł net + 23% VAT = 27 193,98 zł brutto,
Część nr 4 – 114 429,31 zł net + 23% VAT = 140 748,05 zł brutto,
Część nr 5 – 32 665,58 zł net + 23% VAT = 40 178,67 zł brutto,
Część nr 6 – 27 810,13 zł net + 23% VAT = 34 206,46 zł brutto,
Część nr 7 – 10 465,04 zł net + 23% VAT = 12 872,00 zł brutto,
Część nr 8 – 8 247,84 zł net + 23% VAT = 10 144,84 zł brutto,
Część nr 9 – 6 237,29 zł net + 23% VAT = 7 671,86 zł brutto,
Część nr 10 – 7 268,52 zł net + 23% VAT = 8 940,28 zł brutto,
Część nr 11 – 3 003,10 zł net + 23% VAT = 3 693,81 zł brutto,
Część nr 12 – 5 548,10 zł net + 23% VAT = 6 824,16 zł brutto,
Część nr 13 – 11 691,73 zł net + 23% VAT = 14 380,83 zł brutto,
Część nr 14 – 6 177,26 zł net + 23% VAT = 7 598,04 zł brutto,
Część nr 15 – 30 118,55 zł net + 23% VAT = 37 045,81 zł brutto,
Część nr 16 – 1 943,36 zł net + 23% VAT = 2 390,34 zł brutto,
Część nr 17 – 12 216,00 zł net + 23% VAT = 15 025,68 zł brutto,
Część nr 18 – 3 247,42 zł net + 23% VAT = 3 994,33 zł brutto,
Część nr 19 – 8 267,18 zł net + 23% VAT = 10 168,63 zł brutto,
Część nr 20 – 6 678,08 zł net + 23% VAT = 8 214,04 zł brutto,
Część nr 21 – 14 000,00 zł net + 23% VAT = 17 220,00 zł brutto,
Część nr 22 – 22 000,00 zł net + 23% VAT = 27 060,00 zł brutto,
Część nr 23 – 30 000,00 zł net + 23% VAT = 36 900,00 zł brutto,
Część nr 24 – 14 000,00 zł net + 23% VAT = 17 220,00 zł brutto,
Część nr 25 – 43 000,00 zł net + 23% VAT = 52 890,00 zł brutto,
2021-04-22 13:34 Marek Kowalski W załączeniu informacja o dokonanej modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia

7 - Modyfikacja nr 1 [...].docx

2021-04-22 13:33 Marek Kowalski W załączeniu informacja o udzielonych odpowiedziach na pytania, która wpłynęły w ramach niniejszego postępowania

6 - Odpowiedzi na py [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1153