Proceeding: WZ.271.15.2021 Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 07-04-2021 08:51:00
Placing offers : 22-04-2021 10:00:00
Offers opening : 22-04-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 115.97 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
Opis_zakresu_prac.pdf pdf 315.75 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
Przedmiar.pdf pdf 138.23 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna.pdf pdf 624.99 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
SWZ.docx docx 692.93 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2175.4 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
zal. 1-formularz ofertowy..docx docx 628.12 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
zal. 2- oswiadczenie..docx docx 625.92 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
zal. 3-wykaz osób.docx docx 623.48 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
zal. 4 - zobowiązanie.pod..docx docx 621.81 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
zal. 5-OPZ.docx docx 628.61 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
zal. 5-OPZ.pdf pdf 83.83 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
zal. 6-pełnomocnictwo.docx docx 621.12 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
zal. 7 - PPU..docx docx 658.03 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
zal. 8 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 622.82 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
zal. 9- oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 625.47 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
zal.do_umowy_KLAUZ INFO dla osob zatrud przez Wykonawce.docx docx 577.92 2021-04-07 08:51:00 Proceeding
wyjasnienie.SWZ-19.04..pdf pdf 63 2021-04-19 10:25:18 Public message
informacja.pdf pdf 60.33 2021-04-22 14:43:39 Public message
wybor-oferty-platforma.pdf pdf 84.97 2021-05-04 14:12:17 Public message

Announcements

2021-05-04 14:12 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybor-oferty-platfor [...].pdf

2021-04-22 14:43 Wioletta Rostankowska Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający w załączeniu przedstawia informację o złożonych ofertach w postępowaniu.

informacja.pdf

2021-04-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 45.000 zł
2021-04-19 10:25 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z dnia 19.04.2021 r.

wyjasnienie.SWZ-19.0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 522