Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/21 z dn. 02.04.2021 r. Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w zakresie budowy hali systemowej dla WARR S.A.

Deadlines:
Published : 02-04-2021 14:22:00
Placing offers : 16-04-2021 10:00:00
Offers opening : 16-04-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2.21.pdf pdf 92.44 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II WARR 2_21.docx docx 40.37 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do Umowy II WARR 2_21.docx docx 11.9 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
Zalacznik nr 6 do Umowy II WARR 2_21.docx docx 24.34 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy II WARR 2_21.docx docx 16.36 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawca II WARR 2_21.docx docx 14.39 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie Podwykonawca II WARR 2_21.docx docx 14.25 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Oświadczenie podmiot udostępniający II WARR 2_21.docx docx 14.43 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Udostępnianie zasobów II WARR 2_21.docx docx 11.67 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy II WARR 2_21 .docx docx 39.6 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do Umowy II WARR 2_21.docx docx 14.23 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Program funkcjonalno-użytkowy 1_2 II WARR 2_21.docx docx 600.49 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Program funkcjonalno-użytkowy 2_2 II WARR 2_21.pdf pdf 1640.37 2021-04-02 14:22:00 Proceeding
Informacja o kwocie 12.04.2021r..pdf pdf 193.84 2021-04-12 11:46:33 Public message
OTWARCIE OFERT II 16.04.2021.pdf pdf 280.54 2021-04-16 11:31:09 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 19.04.2021.pdf pdf 466.18 2021-04-19 15:18:33 Public message

Announcements

2021-04-19 15:18 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Pozdrawiam.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-04-16 11:31 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w załączeniu przesyłam informację o ofertach jakie wpłynęły. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

OTWARCIE OFERT II 16 [...].pdf

2021-04-12 11:46 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje o kwocie sfinansowanie zamówienia. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 600