Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/RTG/4/21 Zakup aparatu RTG - ramię C

Deadlines:
Published : 01-04-2021 10:35:00
Placing offers : 16-04-2021 10:00:00
Offers opening : 16-04-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 82.46 2021-04-01 10:35:00 Proceeding
SWZ.docx docx 222.11 2021-04-01 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy.docx docx 193.06 2021-04-01 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych.docx docx 198.13 2021-04-01 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1.docx docx 189.96 2021-04-01 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 189.78 2021-04-01 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw.docx docx 188.51 2021-04-01 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie producenta o posiadaniu licencji przez Wykonawcę.docx docx 187.56 2021-04-01 10:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projekt umowy.docx docx 201.88 2021-04-01 10:35:00 Proceeding
SWZ zmodyfikowana 13.04.2021r..docx docx 227.24 2021-04-13 15:04:34 Proceeding
Załącznik nr 2 - Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych zmodyfikowany 13.04.2021r.docx docx 204.35 2021-04-13 15:04:52 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dnia 13.04.2021 r..docx docx 197.82 2021-04-13 15:04:03 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 505.2 2021-04-16 11:12:05 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 190.72 2021-04-27 09:24:34 Public message

Announcements

2021-04-27 09:24 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-04-16 11:12 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-04-16 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia przeznaczono kwotę gross 324 000,00 PLN
2021-04-13 15:04 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 994