Proceeding: COZL/DZP/AS/3412/TP-30/21 „Dostawa portów dożylnych, zestawów do przetoczeń portu z igłą Hubera na potrzeby COZL”

Deadlines:
Published : 30-03-2021 12:23:00
Placing offers : 09-04-2021 08:45:00
Offers opening : 09-04-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 91.01 2021-03-30 12:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 20002.51 2021-03-30 12:23:00 Proceeding
załącznik nr 2.1-2.3- kosztorys ofertowy.doc doc 61.5 2021-03-30 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 27.25 2021-03-30 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 78 2021-03-30 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oswiadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 36.5 2021-03-30 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 14.39 2021-03-30 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna.docx docx 12.24 2021-03-30 12:23:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania.docx docx 2104.68 2021-04-07 08:00:06 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia..pdf pdf 998.27 2021-04-09 08:50:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 2104.33 2021-04-09 14:32:49 Public message

Announcements

2021-04-09 14:32 Agnieszk Studzińska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2021-04-09 08:50 Agnieszk Studzińska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-04-07 08:00 Agnieszk Studzińska Odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapyta [...].docx

2021-04-06 15:12 Agnieszk Studzińska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 373