Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00024392/01 Remont niecki basenowej – brodzika dla dzieci na terenie basenu otwartego w Strzelinie

Tomasz Charowski
Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne
Deadlines:
Published : 29-03-2021 13:43:00
Placing offers : 13-04-2021 10:00:00
Offers opening : 13-04-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d8f2a1-bce7-f779-805c-9c0001d95920.pdf pdf 122.73 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 686.13 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 19.54 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 17.2 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 17.6 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie podmoitu udostępniającego zasoby.docx docx 15.68 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.docx docx 16.43 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 15.66 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 15.52 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 677.02 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 379.62 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie.docx docx 14.15 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
PRZEDMIAR ROBÓT.pdf pdf 130.63 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
Rys. K1 - rzut niecki brodzika.pdf pdf 56.49 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
ST 0.0 - OGÓLNA BRODZIK BASEN .pdf pdf 441.4 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
ST 1.0 ROZBIÓRKOWE BRODZIK BASEN.pdf pdf 99.02 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
ST 2.0 - BETONOWE BRODZIK BASEN .pdf pdf 284.81 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
ST 3.0 - ZBROJENIE BRODZIK BASEN .pdf pdf 119.76 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
ST 4.0 - NAWIERZCHNIOWE BRODZIK BASEN .pdf pdf 111.83 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
ZAKRES PRAC REMONT BRODZIKA BASEN STZRELIN-odt.pdf pdf 44.89 2021-03-29 13:43:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 174.3 2021-04-13 11:01:01 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 178.64 2021-04-30 13:17:25 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 63.68 2021-06-02 13:40:27 Public message

Announcements

2021-06-02 13:40 Tomasz Charowski Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-04-30 13:17 Tomasz Charowski Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-04-13 11:01 Tomasz Charowski Zamawiający przekazuje w załaczeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-13 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznacza kwotę gross w wysokości: 120.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 712