Proceeding: DAZ-Z.272.4.2021 Świadczenie usług drukarskich

Departament Zamówień Publicznych i Administracji
Województwo Pomorskie
Deadlines:
Published : 24-03-2021 11:13:00
Placing offers : 08-04-2021 09:00:00
Offers opening : 08-04-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.44 2021-03-24 11:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1390.73 2021-03-24 11:13:00 Proceeding
załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 230.41 2021-03-24 11:13:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.pdf pdf 739.97 2021-03-29 11:55:31 Public message
formularz ofertowy_AKTUALNY.docx docx 225.31 2021-03-29 11:55:31 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.93 2021-03-31 11:10:17 Public message
pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia_2.pdf pdf 364.14 2021-03-31 11:10:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf pdf 39.11 2021-04-02 16:07:34 Public message
pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia_3.pdf pdf 4464.35 2021-04-02 16:07:34 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 623.2 2021-04-12 10:45:39 Public message

Announcements

2021-04-12 10:45 Departament Zamówień Publicznych i Administracji informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-08 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznacza łączną kwotę brutto: 287 178,13 zł, z czego:
na część nr 1 przeznaczono 243 978,13 zł brutto
na część nr 2 przeznaczono 43 200,00 zł brutto
2021-04-02 16:07 Departament Zamówień Publicznych i Administracji pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-03-31 11:10 Departament Zamówień Publicznych i Administracji pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-03-29 11:55 Departament Zamówień Publicznych i Administracji pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zaktualizowany załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

pytania i odpowiedzi [...].pdf

formularz ofertowy_A [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 617