Proceeding: ZP.271.1.6.2021 Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Published : 22-03-2021 09:55:00
Placing offers : 08-04-2021 09:00:00
Offers opening : 08-04-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
B. PROJEKT WYKONAWCZY_v1.00.pdf pdf 15443.32 2021-03-22 09:55:00 Proceeding
C. PRZEDMIAR ROBÓT_v1.00.pdf pdf 495.92 2021-03-22 09:55:00 Proceeding
E. STWIOR_v1.00.pdf pdf 1071.89 2021-03-22 09:55:00 Proceeding
oferta cenowa.doc doc 45.5 2021-03-22 09:55:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu - 08d8ed08-dfba-b5e0-805c-9c00013daf04.pdf pdf 115.46 2021-03-22 09:55:00 Proceeding
oświadczenie art. 125.doc doc 34 2021-03-22 09:55:00 Proceeding
specyfikacja warunków zamówienia plaża wersja dostępna.pdf pdf 725.46 2021-03-22 09:55:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 7039.92 2021-03-22 09:55:00 Proceeding
Zaświadczenie Starostwo.pdf pdf 300.03 2021-03-22 09:55:00 Proceeding
Wzór umowy Pieczyska.pdf pdf 550.63 2021-03-22 09:55:00 Proceeding
odpowiedzi 1.pdf pdf 264.53 2021-03-31 12:56:32 Public message
DODATKOWE INFORMACJE DOT. ROŚLIN.pdf pdf 247.82 2021-03-31 12:56:32 Public message
ogłoszenie o zmianie głoszenia - 08d8f42d-da11-d3ed-805c-9c0001f45df2.pdf pdf 32.31 2021-03-31 12:56:32 Public message
odpowiedzi 2 i 3.pdf pdf 187.83 2021-04-01 11:41:35 Public message
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - wersja dostępna.pdf pdf 188.5 2021-04-08 09:22:55 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 123.01 2021-04-08 09:22:55 Public message
informacja z otwarcia ofert - wersja dostępna.pdf pdf 197 2021-04-08 13:28:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 193.31 2021-04-08 13:28:25 Public message

Announcements

2021-04-08 13:28 Magdalena Gwizdała Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-08 09:22 Magdalena Gwizdała Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-04-01 11:41 Maria Klapczyńska Odpowiedzi na zapytania wykonawców

odpowiedzi 2 i 3.pdf

2021-03-31 12:56 Maria Klapczyńska odpowiedzi na zapytania wykonawcy wraz z modyfikacją treśc SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odpowiedzi 1.pdf

DODATKOWE INFORMACJE [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1113