Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2021 Dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Deadlines:
Published : 11-03-2021 12:42:00
Placing offers : 25-03-2021 11:45:00
Offers opening : 25-03-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs - 2021-02-10.pdf pdf 8899.21 2021-03-22 11:07:23 Proceeding
PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model....pdf pdf 14142.65 2021-03-22 11:07:23 Proceeding
swz.docx docx 70.92 2021-03-11 12:42:00 Proceeding
Zalacznik 1.doc doc 51 2021-03-11 12:42:00 Proceeding
Zalacznik 2.docx docx 19.63 2021-03-11 12:42:00 Proceeding
Zalacznik 3.docx docx 20.3 2021-03-11 12:42:00 Proceeding
Zalacznik 4.doc doc 36 2021-03-11 12:42:00 Proceeding
Załącznik 1a_.xlsx xlsx 12.7 2021-03-11 12:42:00 Proceeding
Załącznik 5.docx docx 43.94 2021-03-11 12:42:00 Proceeding
Załącznik 6.doc doc 138.5 2021-03-11 12:42:00 Proceeding
Załącznik 7.docx docx 25.4 2021-03-11 12:42:00 Proceeding
1.odpowiedzi na pytania.docx docx 20.83 2021-03-17 11:59:23 Public message
MODYFIKACJA SIWZ_1.docx docx 17.01 2021-03-17 12:00:06 Public message
2.odpowiedzi na pytania.docx docx 18.25 2021-03-23 14:44:12 Public message
MODYFIKACJA SIWZ_2.docx docx 15.9 2021-03-23 14:44:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert..docx docx 17.59 2021-03-26 12:24:09 Public message
inf. z wyboru .doc doc 36 2021-05-20 14:25:13 Public message

Announcements

2021-05-20 14:25 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty.

inf. z wyboru .doc

2021-03-26 12:24 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2021-03-25 11:45 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 210 000,00 zł net
2021-03-23 14:44 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją treści SWZ

2.odpowiedzi na pyta [...].docx

MODYFIKACJA SIWZ_2.d [...].docx

2021-03-17 12:00 Agnieszka Poręczewska-Bereszko modyfikacja treści SWZ

MODYFIKACJA SIWZ_1.d [...].docx

2021-03-17 11:59 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Odpowiedzi na pytania.

1.odpowiedzi na pyta [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 959