Proceeding: COZL/DZP/AK/3411/PN-13/21 „Dostawa preparatów do żywienia na potrzeby COZL”.

Deadlines:
Published : 09-03-2021 10:31:00
Placing offers : 09-04-2021 08:45:00
Offers opening : 09-04-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 6330.17 2021-03-09 10:31:00 Proceeding
JEDZ.xml xml 135.98 2021-03-09 10:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.04 2021-03-09 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 26.46 2021-03-09 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy.doc doc 61.5 2021-03-09 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 86 2021-03-09 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oswiadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 35 2021-03-09 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 13.21 2021-03-09 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna.docx docx 12.19 2021-03-09 10:31:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 303.41 2021-04-01 12:30:41 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 236.26 2021-04-09 08:52:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 2102.14 2021-04-09 14:32:06 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf pdf 463.52 2021-04-14 10:06:55 Public message

Announcements

2021-04-14 10:06 Anna Kwiatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-09 14:32 Anna Kwiatkowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2021-04-09 08:52 Anna Kwiatkowska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-04-01 12:30 Anna Kwiatkowska Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 573