Proceeding: M-6/2021 Dostawę odczynników do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów automatycznych na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Deadlines:
Published : 08-03-2021 13:24:00
Placing offers : 18-03-2021 11:00:00
Offers opening : 18-03-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 6 wzór umowy odczynniki.doc doc 72 2021-03-08 13:24:00 Proceeding
SWZ.doc doc 359 2021-03-08 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Informacje dot. Wykonawcy.doc doc 35.5 2021-03-08 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 49.5 2021-03-08 13:24:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - odczynniki.odt odt 14.91 2021-03-08 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a - parametry.docx docx 16.62 2021-03-08 13:24:00 Proceeding
Zal. nr 7 wzór umowy na dzierzawe.doc doc 60 2021-03-08 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3- oświadczenia.doc doc 860.5 2021-03-08 13:24:00 Proceeding
Zał. nr 4 warunki serwisu i gwarancji.doc doc 45 2021-03-08 13:24:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 79.34 2021-03-08 13:24:00 Proceeding
wyjaśnienia.pdf pdf 2131 2021-03-15 10:57:45 Public message
ogłoszenie o zmianie ogł..docx docx 68.81 2021-03-15 10:58:28 Public message
zestawienie.pdf pdf 883.61 2021-03-18 13:11:06 Public message
wybór.pdf pdf 1414.53 2021-03-23 13:29:04 Public message

Announcements

2021-03-23 13:29 Ewa Sempowicz wybór

wybór.pdf

2021-03-18 13:11 Ewa Sempowicz zestawienie

zestawienie.pdf

2021-03-18 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 335.000,00 zł brutto
2021-03-15 10:58 Ewa Sempowicz ogłoszenie o zmianie ogł.

ogłoszenie o zmianie [...].docx

2021-03-15 10:57 Ewa Sempowicz wyjaśnienia

wyjaśnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 336