Proceeding: WZ.271.4.2021 Budowa drogi dojazdowej do budynku żłobka w Czersku

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 24-02-2021 13:14:00
Placing offers : 11-03-2021 10:00:00
Offers opening : 11-03-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal. 1-formularz ofertowy..docx docx 627.88 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
zal. 2- oswiadczenie..docx docx 625.84 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
zal. 3- wykaz robót.docx docx 573.65 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
zal. 4-wykaz osób.docx docx 623.4 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
zal. 5 - zobowiązanie.pod..docx docx 621.71 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
zal. 6-pełnomocnictwo.docx docx 621.05 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
zal. 7 - PPU_.docx docx 657.31 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
zal. 8-OPZ.docx docx 630.14 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
zal. 9 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 622.75 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
zal. 10- oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 625.39 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
Czersk przedszkole drogi PR.pdf pdf 54.67 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
POR.zip zip 2457 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
Uzgodnienia.zip zip 8095.48 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
Projekt Budowlany.zip zip 2317.99 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
SST.zip zip 2035.6 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
SWZ.docx docx 691.81 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2148.93 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
zal. 11- oswiadczenie.art.117.ust.4.docx docx 626.68 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 121.79 2021-02-24 13:14:00 Proceeding
wybor_platforma.pdf pdf 70.54 2021-03-29 15:06:24 Public message
ogloszenie-o-wyniku.pdf pdf 64.84 2021-04-16 14:43:46 Public message
wyjasnienie-SWZ.pdf pdf 185.97 2021-03-02 10:29:42 Public message
wyjasnienie_zmiana-SWZ.03.03..pdf pdf 62.26 2021-03-03 11:44:38 Public message
zal. 7 - PPU_ zmieniony dn.03.03..docx docx 657.68 2021-03-03 11:44:38 Public message
informacja-z-otwarcia-ofert.pdf pdf 53.08 2021-03-11 14:32:08 Public message

Announcements

2021-04-16 14:43 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie-o-wyniku. [...].pdf

2021-03-29 15:06 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybor_platforma.pdf

2021-03-11 14:32 Wioletta Rostankowska Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia informacje o złożonych ofertach.

informacja-z-otwarci [...].pdf

2021-03-11 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienie zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 100.000 złotych
2021-03-03 11:44 Wioletta Rostankowska Zamawiający w załączeniu udostępnia wyjaśnienie i zmianę treści SWZ z dnia 03.03.2021 r. ze zmienionym zał. nr 7 - Projektowane Postanowienia Umowy

wyjasnienie_zmiana-S [...].pdf

zal. 7 - PPU_ zmieni [...].docx

2021-03-02 10:29 Wioletta Rostankowska Zamawiający w załączeniu udostępnia pismo- wyjaśnienie treści SWZ z dnia 2 marca 2021 r.

wyjasnienie-SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 801