Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT.26.1.2021.BM Ubezpieczenie pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

Deadlines:
Published : 17-02-2021 10:11:00
Placing offers : 10-03-2021 10:00:00
Offers opening : 10-03-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 54.19 2021-02-17 10:11:00 Proceeding
Zał nr 1 do SWZ - OPZ.docx docx 41.2 2021-02-17 10:11:00 Proceeding
Zał nr 2 do SWZ Formularz_oferty.docx docx 27.42 2021-02-17 10:11:00 Proceeding
Zał nr 3 do SWZ Oświadczenie.docx docx 24.17 2021-02-17 10:11:00 Proceeding
Zał nr 4 do SWZ grupa kapitałowa.docx docx 19.67 2021-02-17 10:11:00 Proceeding
Zał nr 5 do SWZ - wzór umowy-popr-14-02-2020.docx docx 31.44 2021-02-17 10:11:00 Proceeding
Zał nr 6 do SWZ Wykaz pojazdów aktualny 2021.xlsx xlsx 21.28 2021-02-17 10:11:00 Proceeding
Zał nr 7 do SWZ Aktualny Wykaz szkód na dzień 2021.02.01.xlsx xlsx 10.63 2021-02-17 10:11:00 Proceeding
Informacja II.pdf pdf 45.76 2021-03-12 11:55:31 Public message
Załącznik nr 6 do SWZWykaz aktualny 2021 po zmianach.xlsx xlsx 21.78 2021-02-23 08:01:20 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 93.07 2021-02-25 12:54:08 Public message
zał. nr 6 Wykaz aktualny 2021- poprawiony 24.02.xlsx xlsx 21.37 2021-02-24 13:39:40 Public message
Odpowiedź 1.pdf pdf 570.21 2021-02-25 12:54:08 Public message
Odpowiedź 2.pdf pdf 169.14 2021-02-25 12:54:08 Public message
Informacja.pdf pdf 45.71 2021-03-10 14:29:28 Public message

Announcements

2021-03-12 11:55 Barbara Majewska W załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja II.pdf

2021-03-10 14:29 Barbara Majewska W załączniku informacja z otwarcia ofert

Informacja.pdf

2021-03-10 10:00 Buyer message 240.000,00
2021-02-25 12:54 Barbara Majewska Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie udziela odpowiedzi do złożonych pytań od Wykonawców, przekazujemy również zmianę treści SWZ

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Odpowiedź 1.pdf

Odpowiedź 2.pdf

2021-02-24 13:39 Barbara Majewska W załączeniu poprawiony załącznik nr 6 aktualny wykaz pojazdów

zał. nr 6 Wykaz aktu [...].xlsx

2021-02-23 08:01 Barbara Majewska Dzień dobry,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie informuje, że załącznik nr 6 do SWZ nie miał zaznaczonego zakresu ubezpieczenia Assistance dla pojazdów. Załącznik został poprawiony i przekazujemy go do Państwa do wykorzystania w danym postępowaniu. Wymieniony zakres ubezpieczenia w SWZ i opisie przedmiotu zamówienia jest poprawny i nic nie ulega zmianie w innych dokumentach przetargowych.

Załącznik nr 6 do SW [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 694