Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00006124/01 Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim

Deadlines:
Published : 09-02-2021 11:53:00
Placing offers : 18-02-2021 12:30:00
Offers opening : 18-02-2021 12:40:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załacznik 4_oswiadczenie_o_ grupie kapitałowej.docx docx 24.09 2021-02-09 11:53:00 Proceeding
załącznik nr 2_oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx docx 23.85 2021-02-09 11:53:00 Proceeding
załącznik nr 5_wzór umowy.pdf pdf 181.89 2021-02-09 11:53:00 Proceeding
załącznik_nr_1_formularz ofertowy.docx docx 25.92 2021-02-09 11:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 399 2021-02-09 11:53:00 Proceeding
załacznik 3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx docx 24.68 2021-02-09 11:53:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie.docx docx 15.31 2021-02-12 12:41:10 Public message
Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 625.41 2021-02-12 12:41:10 Public message
załącznik nr 5_wzór umowy - modyfikacja.pdf pdf 218.47 2021-02-12 12:41:10 Public message
Informacja z otwarcia.docx docx 17.48 2021-02-18 14:22:38 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 566.25 2021-02-18 14:22:38 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 600.32 2021-02-23 09:11:47 Public message

Announcements

2021-02-23 09:11 Zamówienia Publiczne W dniu 23.02.2021 r. Zamawiający w załączniku poniżej umieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty .

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-18 14:22 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-18 12:30 Buyer message Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 257 000 zł brutto
2021-02-12 12:41 Zamówienia Publiczne Pytanie 1 - Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie [...].docx

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

załącznik nr 5_wzór [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 473