Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.1.1.2021 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Katarzyna Mścichowska
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 08-02-2021 14:22:00
Placing offers : 15-02-2021 12:00:00
Offers opening : 15-02-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie o informację
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża zgodnie z warunkami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342 ze zm.).


Opis przedmiotu stanowi załączone Zapytanie ofertowe.


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 86 215 67 95

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zapytanie ofertowe PPK 08.02.2021.pdf pdf 924.13 2021-02-08 14:22:00 Proceeding
2. Formularz oferty.docx docx 22.82 2021-02-08 14:22:00 Proceeding
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).pdf pdf 172.62 2021-02-26 12:53:03 Public message

Announcements

2021-02-26 12:53 Katarzyna Mścichowska Szanowni Państwo,
w załączniku zamieszczono informację o wyborze instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Wybór instytucji fin [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta z załącznikami - Proszę załączyć wszystkie wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym (m.in. ofertę, aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK oraz jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo do podpisania oferty) Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 671