Proceeding: GUM2021 ZP0005 Zakup i sukcesywna dostawa do Zamawiającego produktów leczniczych w czterech pakietach

Deadlines:
Published : 05-02-2021 11:00:00
Placing offers : 04-03-2021 09:00:00
Offers opening : 04-03-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2405.84 2021-02-05 11:00:00 Proceeding
SWZ.docx docx 308.29 2021-02-05 11:00:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularze ofertowe Pakiet 1.docx docx 256.97 2021-02-05 11:00:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularze ofertowe Pakiet 2.docx docx 256.51 2021-02-05 11:00:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularze ofertowe Pakiet 3.docx docx 256.4 2021-02-05 11:00:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularze ofertowe Pakiet 4.docx docx 257.11 2021-02-05 11:00:00 Proceeding
Załącznik 2 -JEDZ.doc doc 184.5 2021-02-05 11:00:00 Proceeding
Załacznik 3 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 259.25 2021-02-05 11:00:00 Proceeding
Załącznik 3.1 - karty charakterystyki.zip zip 3158.47 2021-02-05 11:00:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.docx docx 443.6 2021-02-05 11:00:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze ofert Pakiet 3.doc doc 267.5 2021-03-23 12:50:35 Public message
Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu 2.doc doc 249.5 2021-03-06 12:48:59 Public message
Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu 1.doc doc 268.5 2021-03-09 22:31:36 Public message
Pytania i odpowiedzi 22.02.2021.docx docx 252.46 2021-02-22 10:07:47 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 4 - projekt umowy 17 i 18.02.2021.docx docx 444.33 2021-02-22 10:07:47 Public message
Pytania i odpowiedzi 17.02.2021.docx docx 253.56 2021-02-17 12:27:29 Public message
Zmodyfikowany Załacznik 3 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 259.59 2021-02-17 12:27:29 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 1 - formularze ofertowe Pakiet 2.docx docx 256.84 2021-02-17 12:27:29 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 4 - projekt umowy 17.02.2021.docx docx 444.07 2021-02-17 12:27:29 Public message
Pytania i odpowiedzi 18.02.2021.docx docx 255.47 2021-02-18 16:48:43 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 4 - projekt umowy 17 i 18.02.2021.docx docx 444.28 2021-02-18 16:48:43 Public message
Pytania i odpowiedzi 02.03.2021.docx docx 189.18 2021-03-02 22:02:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 591.56 2021-03-04 12:35:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert Pakiet 4.doc doc 267 2021-03-11 14:30:33 Public message

Announcements

2021-03-23 12:50 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze oferty Pakiet 3

Zawiadomienie o wybo [...].doc

2021-03-11 14:30 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze ofert Pakiet 4

Zawiadomienie o wybo [...].doc

2021-03-09 22:31 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - Pakiet 1

Unieważnienie postęp [...].doc

2021-03-06 12:48 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 2

Unieważnienie postęp [...].doc

2021-03-04 12:35 Dagmara Żukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-04 09:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia gross 4 328 145,99 zł
w tym:
Pakiet 1 - 375 585,99 zł
Pakiet 2 - 770 040,00 zł
Pakiet 3 - 3 155 160,00 zł
Pakiet 4 - 27 360,00 zł
2021-03-02 22:02 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2021-02-22 10:07 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania 22.02.2021r.

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

2021-02-18 16:48 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

2021-02-17 12:27 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania+modyfikacja przedmiotu zamówienia dot. Pakietu 2

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Zmodyfikowany Załacz [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1202