Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/56/2020 Sukcesywne dostawy paliw płynnych typu benzyna bezołowiowa Pb-95 i olej napędowy (ON właściwy do warunków klimatycznych) do zbiorników podziemnych stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Numer postępowania: ZP/56/2020

Anna Warchoł
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Department: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Deadlines:
Published : 31-12-2020 09:33:00
Placing offers : 10-02-2021 10:00:00
Offers opening : 10-02-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - ZP-56-2020.pdf pdf 109.95 2020-12-31 09:33:00 Proceeding
SIWZ - ZP-56-2020.pdf pdf 222.97 2021-01-05 09:20:23 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - ZP-56-2020.pdf pdf 60.31 2021-01-05 09:20:47 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oferty - ZP-56-2020.doc doc 47.5 2021-01-05 09:21:04 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - ZP-56-2020.pdf pdf 100.39 2021-01-05 09:21:15 Proceeding
Załącznik nr 1 do IPU - Protokół przyjęcia paliwa - ZP-56-2020.docx docx 22.96 2021-01-05 09:21:36 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ - ZP-56-2020.doc doc 166.5 2021-01-05 09:21:50 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - ZP-56-2020.odt odt 9.48 2021-01-05 09:22:08 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS002-002416-pl - ZP-56-2020.pdf pdf 101.75 2021-01-05 09:22:21 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ - ZP-56-2020.pdf pdf 7243.47 2021-01-26 10:07:49 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ - ZP-56-2020 - II.pdf pdf 530.42 2021-02-03 10:24:20 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert - ZP-56-2020.pdf pdf 517.29 2021-02-10 11:20:38 Public message
Załącznik do informacji z otwarcia – Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej - ZP-56-2020.docx docx 16.07 2021-02-10 11:20:38 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POST. - ZP-56-2020.pdf pdf 918.76 2021-02-19 11:29:06 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS038-094682-pl - ZP-56-2020.pdf pdf 92.97 2021-03-02 11:02:51 Public message

Announcements

2021-03-02 11:02 Anna Warchoł Poniżej Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-02-19 11:29 Anna Warchoł Poniżej Zamawiający zamieszcza pismo l. dz. SZ-110/2021 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP/56/2020

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2021-02-10 11:20 Anna Warchoł Poniżej Zamawiający zamieszcza pismo l. dz. SZ-98/2021 - Zbiorcze zestawienie ofert - ZP/56/2020

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Załącznik do informa [...].docx

2021-02-03 10:24 Anna Warchoł Poniżej Zamawiający zamieszcza pismo l. dz. SZ-87/2021 - Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 03.02.2021 - ZP/56/2020

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-01-26 10:07 Anna Warchoł Poniżej Zamawiający zamieszcza pismo l. dz. SZ-74/2021 - Wyjaśnienia treści SIWZ - ZP/56/2020

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1011