Proceeding: ZP.272.32.2020 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE ORAZ SPRZĄTANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKU URZĘDU

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 16-12-2020 14:27:00
Placing offers: 28-12-2020 10:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Ofertę oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

UWAGA!

Informujemy, że w związku z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 publiczne otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu odbędzie się, w terminie wskazanym w SIWZ, jedynie poprzez udostępnianie transmisji „na żywo” w Internecie pod adresem https://przetargi.powiat.tczew.pl/transmisja-na-zywo-z-otwarcia-ofert-przetargowych/transmisja-przetargow.html

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2117.59 2020-12-16 14:27:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 16705.6 2020-12-16 14:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 5(1) do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dot. 1 części zam.).pdf pdf 3473.38 2020-12-16 14:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 5(2) do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dot. 2 części zam.).pdf pdf 1545.32 2020-12-16 14:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 6(1) do SIWZ - Projekt umowy (dot. 1 części zam.).pdf pdf 10434.75 2020-12-16 14:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 6(2) do SIWZ - Projekt umowy (dot. 2 części zam.).pdf pdf 7792.05 2020-12-16 14:27:00 Proceeding
załączniki do SIWZ (edytowalne).doc doc 2370.5 2020-12-16 14:27:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 760.42 2020-12-28 12:28:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (32).pdf pdf 883.02 2021-01-21 15:17:03 Public message

Announcements

2021-01-21 15:17 Beata Kozikowska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-12-28 12:28 Aleksandra Dering Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

The number of page views: 734