Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 81/2020 Jednorazowa i sukcesywna dostawa środków higieniczno – sanitarnych, środków czystości oraz worków na odpady przeznaczonych na potrzeby ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie

Deadlines:
Published : 23-11-2020 09:33:00
Placing offers : 03-12-2020 11:45:00
Offers opening : 03-12-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - Srodki higieniczne 2020.zip zip 295.24 2020-11-23 09:33:00 Proceeding
7 - Odpowiedzi na pytania 1.docx docx 18.49 2020-11-30 13:59:56 Public message
9 - Informacja z otwarcia ofert - srodki higieniczne 2020.docx docx 18.85 2020-12-07 08:21:25 Public message
11 - Informacja o wyborze - srodki higieniczne cz 1-4, 6.doc doc 34 2020-12-28 08:32:14 Public message
14 - Informacja o wyborze cz 5- Srodki higieniczne.doc doc 31.5 2021-01-15 14:01:55 Public message

Announcements

2021-01-15 14:01 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 5

14 - Informacja o wy [...].doc

2020-12-28 08:32 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 1, 2, 3, 4 i nr 6

11 - Informacja o wy [...].doc

2020-12-07 08:21 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

9 - Informacja z otw [...].docx

2020-11-30 13:59 Marek Kowalski W załączeniu informacja o udzielonej odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w ramach niniejszego postępowania

7 - Odpowiedzi na py [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 686