Proceeding: ZP.272.28.2020 „Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego, w tym w ramach projektu pt. „Zdolni z Pomorza – powiat tczewski”

Aleksandra Dering
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 10-11-2020 12:20:00
Placing offers: 19-11-2020 10:30:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Ofertę oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 200.81 2020-11-10 12:20:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 14970.49 2020-11-10 12:20:00 Proceeding
Załącznik 3A-3C.pdf pdf 6309.33 2020-11-10 12:20:00 Proceeding
Załączniki 4A-4J.pdf pdf 10057.58 2020-11-10 12:20:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.docx docx 535.65 2020-11-10 12:20:00 Proceeding
Załączniki nr 4A-4J — edytowalne.doc doc 912 2020-11-10 12:20:00 Proceeding
Modyfikacja nr 1.pdf pdf 829.08 2020-11-13 14:35:46 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 209.22 2020-11-13 14:35:52 Proceeding
Modyfikacja nr 1.pdf pdf 829.08 2020-11-13 14:39:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 209.22 2020-11-13 14:39:50 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 982.32 2020-11-16 14:23:17 Public message
Modyfikacja treści SIWZ 2.pdf pdf 693.91 2020-11-16 14:23:17 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 861.72 2020-11-19 13:47:25 Public message
informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania (28).pdf pdf 794.55 2020-11-25 11:58:48 Public message

Announcements

2020-11-25 11:58 Beata Kozikowska W załączeniu przekazuję informację o wyniku postępowania.

informacja o wyborze [...].pdf

2020-11-19 13:47 Aleksandra Dering Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-16 14:23 Aleksandra Dering Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikacja treści SIWZ nr 2.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Modyfikacja treści S [...].pdf

2020-11-13 14:39 Aleksandra Dering W związku z wystąpieniami skierowanymi do Zamawiającego w odniesieniu do treści SIWZ , a w konsekwencji z uwagi na potrzebny Zamawiającemu czas niezbędny w celu przygotowania odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) dokonuje modyfikacji treści SIWZ w kontekście zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Modyfikacja nr 1.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-11-10 12:24 Aleksandra Dering Informujemy, że w związku z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 publiczne otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu odbędzie się, w terminie wskazanym w SIWZ, jedynie poprzez udostępnianie transmisji „na żywo” w Internecie pod adresem https://przetargi.powiat.tczew.pl/transmisja-na-zywo-z-otwarcia-ofert-przetargowych/transmisja-przetargow.html

The number of page views: 520