Proceeding: Dostawa kosiarki samojezdnej z kabiną

ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 23-09-2020 14:35:00
Placing offers: 29-09-2020 09:00:00
Opening offers : 29-09-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Dostawa kosiarki samojezdnej z kabiną.

Wszelkie szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się dołączonych dokumentach: SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Open Nexus na załączonym formularzu ofertowym. W tym celu należy formularz wypełnić, podpisać, a następnie skan wypełnionego i podpisanego formularza dodać jako załącznik podczas składania oferty.

Termin składania ofert mija 29.09.2020 r. o godzinie 09:00.

Termin realizacji przedmiotu umowy - 30 października 2020 r.

Z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc doc 28 2020-09-23 14:35:00 Proceeding
1. Opis przedmiotu zamówienia SIWZ - kosiarka samojezdna z kabiną.doc doc 72 2020-09-23 14:35:00 Proceeding
3. Formularz ofertowy.doc doc 29 2020-09-23 14:35:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytania 24.09.2020.pdf pdf 343.17 2020-09-25 10:24:32 Public message
Umowa kosiarka samojezdna 2020.docx docx 31.87 2020-09-25 10:16:48 Public message

Announcements

2020-10-08 15:11 ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH Zamawiający informuje, że wybrał ofertę firmy ROL INVEST ze Skórzewa za cenę dostawy 65.100,00 zł net (cena po negocjacji).
2020-09-25 10:24 ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2020-09-25 10:16 ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH Zamawiający przekazuje projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

Umowa kosiarka samoj [...].docx

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa kosiarki samojezdnej z kabiną Dostawa kosiarki samojezdnej z kabiną wg załączonej SIWZ 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5772 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 254