Proceeding: BUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZASILAJĄCEJ HYDRANTY PPOŻ. W PRZEDSZKOLU NR 8 W CHORZOWIE

Anita Szul- Mróz
Urząd Miasta Chorzów
Deadlines:
Posted : 14-09-2020 12:28:00
Placing offers: 25-09-2020 12:25:00
Opening offers : 25-09-2020 12:30:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

  1. Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz ofertowy załączony do postępowania.


Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej, będącymi załącznikami nr 4 i 5 do zapytania ofertowego.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Zamawiający wymaga:

- złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym;

- załączyć kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego przedmiaru robót, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- referencje: proszę o załączenie min. 1 listu referencyjnego 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 660-579-565  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
P08_zapytanie ofertowe.docx docx 93.38 2020-09-14 12:28:00 Proceeding
P08 - Umowa bez ZP.doc doc 329.5 2020-09-14 12:28:00 Proceeding
Projekt.rar rar 4072.37 2020-09-14 12:28:00 Proceeding
P08_budowa inst.hydrantowej_przedmiar.xls xls 37 2020-09-14 12:28:00 Proceeding
P08_budowa inst.hydrantowej_przedmiar.xls xls 37 2020-09-14 12:28:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty instalacyjne budowa instalacji hydrantowej 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Roboty budowlane należy zakończyć do 20.11.2020r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Kosztorys ofertowy - Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego przedmiaru robót, dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

P08_budowa inst.hydr [...].xls

(0)
6 Referencje - W okresie ostatnich 3 lat 1 robota polegająca na wykonaniu robót budowlanych instalacyjnych wod-kan. Proszę załączyć załącznik nr 2 oraz referencje (0)
Unlock the form

The number of page views - 248