Proceeding: ZP.271.2.26.2020 Remont stropodachu budynku OSP w Koronowie

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Posted : 26-08-2020 15:03:00
Placing offers: 02-09-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 3826 453 - Artur Senski.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe OSP Koronowo-1.pdf pdf 119.5 2020-08-26 15:03:00 Proceeding
Przedmiar-OSP koronowo.pdf pdf 143.68 2020-08-26 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wykaz prac.docx docx 17.73 2020-08-26 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx docx 15.77 2020-08-26 15:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - ośw. dot. braku podsatw do wylkuczenia.docx docx 18.51 2020-08-26 15:03:00 Proceeding
umowa projekt.docx docx 33.95 2020-08-26 15:03:00 Proceeding
umowa - Załącznik.docx docx 13.22 2020-08-26 15:03:00 Proceeding
klauzula RODO.docx docx 16.13 2020-08-26 15:03:00 Proceeding
klauzula RODO.docx docx 16.13 2020-08-26 15:03:00 Criterium
umowa projekt.docx docx 33.95 2020-08-26 15:03:00 Criterium
umowa - Załącznik.docx docx 13.22 2020-08-26 15:03:00 Criterium
Załącznik nr 3 - Wykaz prac.docx docx 17.73 2020-08-26 15:03:00 Criterium
Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx docx 15.77 2020-08-26 15:03:00 Criterium
Załącznik nr 1 - ośw. dot. braku podsatw do wylkuczenia.docx docx 18.51 2020-08-26 15:03:00 Criterium
protokół z otwarcia ofert.xlsx xlsx 50 2020-09-04 09:50:55 Public message

Announcements

2020-09-04 09:50 Maria Klapczyńska Protokół z otwarcia ofert

protokół z otwarcia [...].xlsx

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont stropodachu budynku OSP w Koronowie Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji zamówienia - Do dnia 16 listopada 2020 r., proszę potwierdzić (0)
3 Niepodleganie wykluczeniu z postępowania - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 1 - ośw [...].docx

(0)
4 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym ZP.271.2.26.2020, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 2 - Ośw [...].docx

(0)
5 Posiadanie doświadczenia - Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w postaci wykonania co najmniej dwóch zamówień, polegających wykonaniu pokryć dachowych wraz z ociepleniem, o wartości każdego z nich nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, proszę potwierdzić oraz załączyć wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 3 - Wyk [...].docx

(0)
6 Akceptacja warunków umowy - Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte w załączonym wzorze umowy, proszę potwierdzić

umowa projekt.docx

umowa - Załącznik.do [...].docx

(0)
7 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, proszę potwierdzić jeżeli dotyczy (0)
8 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić

klauzula RODO.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 534