Proceeding: DP/371/102/20 - Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00

Anna Kloczkowska
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 07-08-2020 12:02:00
Placing offers: 27-08-2020 08:30:00
Opening offers : 27-08-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków odbywa się zgodnie z zapisami dołączonej dokumentacji.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ DP_371_102_20.docx docx 2193.04 2020-08-07 12:02:00 Proceeding
Informacja RODO.doc doc 2104 2020-08-07 12:02:00 Proceeding
Zał. nr 4_specyfikacja_odczynniki_część nr 1.xlsx xlsx 128 2020-08-07 12:02:00 Proceeding
Zał. nr 4_specyfikacja_odczynniki_część nr 2.xlsx xlsx 15.96 2020-08-07 12:02:00 Proceeding
Zał. nr 4_specyfikacja_odczynniki_część nr 3.xlsx xlsx 12.54 2020-08-07 12:02:00 Proceeding
Zał. nr 4_specyfikacja_odczynniki_część nr 4.xlsx xlsx 12.92 2020-08-07 12:02:00 Proceeding
Zał. nr 3 - grupa kapitałowa.doc doc 2101.5 2020-08-07 12:02:00 Proceeding
Zał. nr. 1 - Formularz oferty.doc doc 2191.5 2020-08-07 12:02:00 Proceeding
Zał. nr. 2 - oświadczenie wstępne.doc doc 2125 2020-08-07 12:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_102.pdf pdf 170.42 2020-08-07 12:02:00 Proceeding
Zał. nr 4_specyfikacja_odczynniki_część nr 4 (pdf).pdf pdf 42.92 2020-08-11 13:06:29 Public message
Zał. nr 4_specyfikacja_odczynniki_część nr 3 (pdf).pdf pdf 41.67 2020-08-11 13:06:29 Public message
Zał. nr 4_specyfikacja_odczynniki_część nr 2 (pdf).pdf pdf 630.92 2020-08-11 13:06:29 Public message
Zał. nr 4_specyfikacja_odczynniki_część nr 1 (pdf).pdf pdf 920.14 2020-08-11 13:06:29 Public message
Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 131.39 2020-08-11 13:06:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (termin).pdf pdf 136.11 2020-08-11 13:11:55 Public message
Zał. nr. 1 - Formularz oferty po zmianach.doc doc 2193 2020-08-17 10:29:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.08.2020 r..pdf pdf 72.92 2020-08-17 10:30:02 Public message
Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ. DP.371.102.20.pdf pdf 671.44 2020-08-17 10:31:29 Public message
Załącznik nr 4 dla części nr 1 po zmianach.pdf pdf 62.56 2020-08-17 10:33:18 Public message
Załącznik nr 4 dla części nr 5.pdf pdf 67.71 2020-08-17 10:33:57 Public message
Załącznik nr 4 dla częsci nr 5.xlsx xlsx 16.28 2020-08-20 10:07:49 Public message
Załącznik nr 4 dla częsci nr 1 (po zmianach).xlsx xlsx 25.07 2020-08-20 10:07:49 Public message
Załącznik nr 4 dla części nr 1 (po zmianach z dn. 21.08.2020 r.).xlsx xlsx 25.18 2020-08-21 12:23:28 Public message
Załącznik nr 4 dla częsci nr 5 (po zmianach z dn. 21.08.2020 r.).xlsx xlsx 16.86 2020-08-21 12:23:28 Public message
Modyfikacja SIWZ (załączniki dla zad. 1 i 5 oraz termin).pdf pdf 181.48 2020-08-21 12:23:28 Public message
102.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 68.74 2020-08-21 12:24:10 Public message
102.Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 234.51 2020-08-27 13:42:30 Public message
102.Unieważnienie_zad. 2.pdf pdf 56.66 2020-09-11 10:58:42 Public message
102. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań 1, 3, 4, 5.pdf pdf 182.28 2020-09-17 13:45:13 Public message

Announcements

2020-09-17 13:45 Anna Kloczkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr 1, 3, 4, 5

102. Informacja o wy [...].pdf

2020-09-11 10:58 Anna Kloczkowska Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 2

102.Unieważnienie_za [...].pdf

2020-08-27 13:42 Anna Kloczkowska Informacja z otwarcia ofert

102.Informacja z otw [...].pdf

2020-08-27 08:01 Anna Kloczkowska Anna Kloczkowska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Anna Kloczkowska's Zoom Meeting
Time: Aug 27, 2020 09:00 AM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8798445668?pwd=jaUflo-PGjxJaTsyXAmf2psTfw

Meeting ID: 879 844 5668
Passcode: 123

2020-08-21 12:24 Anna Kloczkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu)

102.OGŁOSZENIE O ZMI [...].pdf

2020-08-21 12:23 Anna Kloczkowska Modyfikacja treści SIWZ (zmiana załączników dla części 1 i 5 oraz terminu)

Załącznik nr 4 dla c [...].xlsx

Załącznik nr 4 dla c [...].xlsx

Modyfikacja SIWZ (za [...].pdf

2020-08-20 10:07 Anna Kloczkowska Załączniki w wersji edytowalnej, tj. Załącznik nr 4 dla części nr 1 (po zmianach) oraz Załącznik nr 4 dla części nr 5

Załącznik nr 4 dla c [...].xlsx

Załącznik nr 4 dla c [...].xlsx

2020-08-17 10:33 Anna Kloczkowska Załącznik nr 4 dla części nr 5

Załącznik nr 4 dla c [...].pdf

2020-08-17 10:33 Anna Kloczkowska Załącznik nr 4 dla części nr 1 (po zmianach)

Załącznik nr 4 dla c [...].pdf

2020-08-17 10:31 Anna Kloczkowska Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-08-17 10:30 Anna Kloczkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 2)

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-17 10:29 Anna Kloczkowska Załącznik nr 1, tj. formularz oferty po zmianach

Zał. nr. 1 - Formula [...].doc

2020-08-17 10:27 Anna Kloczkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-08-11 13:11 Anna Kloczkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-11 13:07 Anna Kloczkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-08-11 13:06 Anna Kloczkowska Modyfikacja treści SIWZ

Zał. nr 4_specyfikac [...].pdf

Zał. nr 4_specyfikac [...].pdf

Zał. nr 4_specyfikac [...].pdf

Zał. nr 4_specyfikac [...].pdf

Modyfikacja SIWZ.pdf

2020-08-11 13:04 Anna Kloczkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-08-07 12:03 Anna Kloczkowska Informacja o zapewnieniu jawnego otwarcia ofert Szanowni Państwo, Z uwagi na panującą w kraju niestandardową sytuację, informujemy, że budynki Uniwersytetu Szczecińskiego objęte są ograniczeniami dostępu dla osób nie będących pracownikami Uczelni. Z uwagi na powyższe, obowiązek zapewnienia jawności czynności otwarcia ofert realizowany będzie przy użyciu narzędzi informatycznych. Korzystać będziemy z aplikacji TEAMS oraz ZOOM. W dniu wyznaczonym jako dzień składania i otwarcia ofert Zamawiający w publicznej wiadomości poda link do odpowiedniej strony, na której będzie się odbywało otwarcie ofert. Korzystanie z systemu nie wymaga od Państwa pobierania jakichkolwiek aplikacji. Liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 629