Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 42/PN/2020 odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Lidia Krzyczyńska
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 12-08-2020 10:29:00
Placing offers : 14-09-2020 10:00:00
Offers opening : 14-09-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 673.01 2020-08-12 10:29:00 Proceeding
edytowalna wersja załączników.docx docx 36.43 2020-08-12 10:29:00 Proceeding
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 1161.52 2020-08-12 10:29:00 Proceeding
odpowiedź pytanie 5.pdf pdf 210.69 2020-08-17 09:55:55 Public message
Badania RDF_01_20.pdf pdf 651.13 2020-08-13 14:58:58 Public message
pytania i odpowiedzi 1-4.pdf pdf 233.9 2020-08-13 14:58:58 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 217.78 2020-09-14 11:42:28 Public message
wybor oferty.pdf pdf 235.89 2020-12-23 13:35:52 Public message

Announcements

2020-12-23 13:35 Lidia Krzyczyńska wybór oferty

wybor oferty.pdf

2020-09-14 11:42 Lidia Krzyczyńska informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-17 09:55 Lidia Krzyczyńska odpowiedź pytanie 5

odpowiedź pytanie 5. [...].pdf

2020-08-13 14:58 Lidia Krzyczyńska pytania i odpowiedzi 1-4

Badania RDF_01_20.pd [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 688