Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AD. 271.18.2020 Brodnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Gmina Miasta Brodnicy
Gmina Miasta Brodnicy
Deadlines:
Published : 29-07-2020 08:59:00
Placing offers : 02-09-2020 10:00:00
Offers opening : 02-09-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamówieniu publicznym - energia 2020.pdf pdf 173.55 2020-07-29 08:59:00 Proceeding
BrodnickaGZ_SIWZ_2021.doc doc 562.5 2020-07-31 12:30:06 Proceeding
BrodnickaGZ_SIWZ_Zal_1a_WykazPPE.xls xls 47.5 2020-07-31 12:30:12 Proceeding
BrodnickaGZ_SIWZ_Zal_1b_WykazPPE.xls xls 437 2020-07-31 12:30:17 Proceeding
BrodnickaGZ_SIWZ_Zal_1c_WykazPPE.xls xls 150.5 2020-07-31 12:30:21 Proceeding
BrodnickaGZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 95.5 2020-07-31 12:30:27 Proceeding
BrodnickaGZ_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 239.5 2020-07-31 12:30:32 Proceeding
BrodnickaGZ_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 68 2020-07-31 12:30:36 Proceeding
BrodnickaGZ_SIWZ_Zal_5_Umowa.doc doc 174 2020-07-31 12:30:45 Proceeding
BrodnickaGZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 40 2020-07-31 12:30:51 Proceeding
BrodnickaGZ_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 41 2020-07-31 12:32:00 Proceeding
BrodnickaGZ_SIWZ_Zal_8_Pelnomocnictwo.doc doc 33 2020-07-31 12:34:02 Proceeding
Wyjasnienia tresci SIWZ.energiapdf.pdf pdf 65.8 2020-08-07 13:42:50 Proceeding
Wyjasnienia tresci SIWZ IIenergia.pdf pdf 116.49 2020-08-07 13:43:00 Proceeding
Informacja z sesji otwarcia ofert.energia20pdf.pdf pdf 64.99 2020-09-03 09:02:38 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych - część 3 zamówienia.pdf pdf 59.35 2020-09-10 15:10:00 Public message
Ogloszenie o wyborze energia.pdf pdf 68.07 2020-09-25 12:30:03 Public message
Ogloszenie o zawarciu umowy .pdf pdf 53.91 2020-10-20 07:59:55 Public message

Announcements

2020-10-20 07:59 Gmina Miasta Brodnicy W załączniku ogłoszenie o zawarciu umowy.

Ogloszenie o zawarci [...].pdf

2020-09-25 12:30 Gmina Miasta Brodnicy W załączniku ogłoszenie o wyborze ofert.

Ogloszenie o wyborze [...].pdf

2020-09-10 15:10 Gmina Miasta Brodnicy W załączniku informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych na część 3 zamówienia.

Informacja z sesji o [...].pdf

2020-09-03 09:02 Gmina Miasta Brodnicy W załączniku Informacja z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1329