Proceeding: 02/PN/2020 Świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

Stanisław Żak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 26-03-2020 08:36:00
Placing offers : 02-04-2020 11:00:00
Offers opening : 02-04-2020 11:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ 02_PN_2020 - usługa pralnicza (2).pdf pdf 9744.82 2020-03-26 08:36:00 Proceeding
Zał. nr 3 _ usługa pralnicza.pdf pdf 3794.7 2020-03-26 08:36:00 Proceeding
ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pdf 155.21 2020-03-26 08:36:00 Proceeding
_Zal nr 2 do SIWZ-pranie.docx docx 19.53 2020-03-26 08:36:00 Criterion
_Zal nr 2a Oswiadczenie,pranie.docx docx 20.01 2020-03-26 08:36:00 Criterion
_Zal nr 2b do SIWZ Oswiadczenie o gr_kapitalowej.docx docx 18.15 2020-03-26 08:36:00 Criterion
PRANIE 2020 załacznik nr4-asortymentowo-cenowy.docx docx 24.13 2020-03-26 08:36:00 Criterion
Zal nr 1 Formularz oferty-pranie.docx docx 39.65 2020-03-26 08:36:00 Criterion
Zal nr 6 Wykaz środków transportu.docx docx 22.39 2020-03-26 08:36:00 Criterion
Zal nr 7 Wykaz środków chemicznych.docx docx 20.74 2020-03-26 08:36:00 Criterion
Załącznik nr 5 do SIWZ-wykaz usług.doc doc 37.5 2020-03-26 08:36:00 Criterion
Ogłoszenie o zmianie terminu [27_03_2020].pdf pdf 227.73 2020-03-27 13:24:17 Public message
Informacja-zmiana terminu na składanie ofert.pdf pdf 623.19 2020-03-27 13:24:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert [02-04-2020].pdf pdf 289.52 2020-04-02 14:43:23 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej [14_04_2020].pdf pdf 375.91 2020-04-15 11:14:33 Public message

Announcements

2020-04-15 11:14 Stanisław Żak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W postępowaniu złożono jedną ofertę przez Wykonawcę TOM-MARG ZPCH Sp. z o. o.
Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy TOM-MARG ZPCH Sp. z o. o.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2020-04-02 14:43 Stanisław Żak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-27 13:24 Stanisław Żak 1) Informacja o zmianie terminu na składanie i otwarcie ofert.
2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana SEKCJA IV, punkt IV.6.2))

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Informacja-zmiana te [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

_Zal nr 2 do SIWZ-pr [...].docx

_Zal nr 2a Oswiadcze [...].docx

_Zal nr 2b do SIWZ O [...].docx

PRANIE 2020 załaczni [...].docx

Zal nr 1 Formularz o [...].docx

Zal nr 6 Wykaz środk [...].docx

Zal nr 7 Wykaz środk [...].docx

Załącznik nr 5 do SI [...].doc

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 698