Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.11.2020 Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój (Kwartały 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13)

Dorota Sierny
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 16-03-2020 09:20:00
Placing offers : 27-04-2020 11:50:00
Offers opening : 27-04-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

W celu wypełnienia formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia można skorzystać z kreatora udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP.271.11.2020 SIWZ.pdf pdf 1036.99 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
BZP.271.11.2020 załączniki edytowalne.docx docx 66.53 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
Część 2 - Załącznik 10 A,B pow lato + zima.zip zip 193.2 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
Część 2 - Załącznik 1 a.zip zip 149.79 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
Część 2 - Załączniki 10 C- MAPY.zip zip 266759.51 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 80.13 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 250.7 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie z dnia 16.03.2020.pdf pdf 98.95 2020-03-16 10:14:34 Public message
pismo z dnia 16.03.2020.pdf pdf 471.69 2020-03-16 10:14:34 Public message
pismo z dnia 27.03.2020.pdf pdf 207.04 2020-03-27 12:55:43 Public message
pismo z dnia 02.04.2020.pdf pdf 469.45 2020-04-02 13:28:41 Public message
Sprostowanie.pdf pdf 103.7 2020-04-10 11:40:25 Public message
Pismo z dnia 10.04.2020.pdf pdf 413.45 2020-04-10 11:40:25 Public message
NOWY Załącznik nr 10B - Kw 7 - Część III.pdf pdf 203.9 2020-04-20 14:32:32 Public message
pismo z dnia 20.04.2020.pdf pdf 154.8 2020-04-20 14:32:32 Public message
pismo z dnia 27.04.2020.pdf pdf 368.49 2020-04-27 14:03:29 Public message
oświadczenie.docx docx 56.45 2020-04-27 14:03:29 Public message
Informacja o unieważnieniu cz. VII kw.13.pdf pdf 162.96 2020-06-08 11:27:15 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. I kw. 2.pdf pdf 210.75 2020-06-25 11:38:45 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.II kw 6.pdf pdf 207.64 2020-06-25 11:40:35 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.IV kw.8.pdf pdf 206.43 2020-06-25 11:43:11 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.VI kw 12.pdf pdf 211.95 2020-06-25 11:45:20 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 213.86 2020-06-26 13:12:21 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz.III kw 7.pdf pdf 210.77 2020-07-01 11:29:09 Public message
Informacja o wybore oferty najkorzystniejszej cz.V.kw 9.pdf pdf 226.8 2020-07-02 09:54:42 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 210.43 2020-07-31 08:28:45 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu dla cz.V kw 9.pdf pdf 106.58 2020-08-28 11:28:59 Public message

Announcements

2020-08-28 11:28 Dorota Sierny W związku z wysłaniem w dniu dzisiejszym tj. 28.08.2020 r. na stronę Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dla części: część V kwartał 9, w załączeniu przekazujemy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla przedmiotowego postępowania dla w/w części.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-07-31 08:28 Dorota Sierny W związku z wysłaniem w dniu dzisiejszym tj. 31.07.2020 r. na stronę Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dla następujących części: część I kwartał 2, część 2 kwartał 6, część III kwartał 7, część IV kwartał 8, część VI kwartał 12 oraz część VII kwartał 13 w załączeniu przekazujemy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla przedmiotowego postępowania dla w/w części.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-07-02 09:54 Dorota Sierny Dotyczy części V kwartał 9
W konsekwencji unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonaniu czynności zaniechanej informujemy, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Firmę SAMTRAK SP. Z O.O. SP. K, ul. 11 Listopada 22, 44-335 Jastrzębie Zdrój
oferujące realizację zamówienia za kwotę brutto: 4 350 691,38 zł
W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wybore [...].pdf

2020-07-01 11:29 Dorota Sierny Dotyczy części III kwartał 7
Informujemy, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Firmę Handlowo-Usługową DROMET II Augustyn Łukasz, ul. Ks. Bp. H. Bednorza 1 B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój oferującą realizację zamówienia za kwotę gross
2 499 759,30 zł. W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-06-26 13:12 Dorota Sierny Dotyczy Części V- Kwartał 9
Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę SAMTRAK SP. Z O.O. SP. K, ul. 11 Listopada 22, 44-335 Jastrzębie Zdrój, oferującą realizację zamówienia za kwotę brutto: 4 350 691,38 zł
W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-06-25 11:45 Dorota Sierny Dotyczy Części VI- Kwartał 12
Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Komunalnik” Spółka z o.o.ul. Kolejowa 30,
44-338 Jastrzębie-Zdrój oferujące realizację zamówienia za kwotę brutto: 1 689 528,44 zł. W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-06-25 11:43 Dorota Sierny Dotyczy Części IV - Kwartał 8
Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych PUS Sp. z o.o., ul. Górnicza 1, 44 -330 Jastrzębie Zdrój oferujące: realizację zamówienia za kwotę brutto: 1 936 092,76 zł

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-06-25 11:40 Dorota Sierny Dotyczy Części II - Kwartał 6
Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych PUS Sp. z o.o., ul. Górnicza 1, 44 -330 Jastrzębie Zdrój
oferujące: realizację zamówienia za kwotę brutto: 1 239 645,49 zł

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-06-25 11:38 Dorota Sierny Dotyczy Części I- Kwartał 2
Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Handlowo-Usługową DROMET II Augustyn Łukasz, ul. Ks. Bp. H. Bednorza 1 B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 1 349 334,62 zł.
W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-06-08 11:27 Dorota Sierny W związku z zatwierdzeniem w dniu 8.06.2020 wniosku komisji przetargowej w sprawie unieważnienia postępowania na zadnie pn. "Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój" dotyczącego części VII kwartał 13 w załączeniu przekazujemy informację o jego unieważnieniu.

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-04-27 14:03 Dorota Sierny W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert w przedmiotowym postępowaniu, w załączeniu przekazujemy skan pisma dotyczące informacji z części jawnej oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w wersji edytowalnej.

pismo z dnia 27.04.2 [...].pdf

oświadczenie.docx

2020-04-27 08:01 Dorota Sierny Informuję, iż publiczne otwarcie ofert transmitowane będzie w czasie rzeczywistym na stronie https://youtu.be/PPkr-w_0-qw

2020-04-20 14:32 Dorota Sierny W załączeniu przekazujemy skan pisma z dnia 20.04.2020 r. dotyczący modyfikacji w załączniku nr 10 B do SIWZ dla części III wraz z poprawionym załącznikiem.

NOWY Załącznik nr 1 [...].pdf

pismo z dnia 20.04. [...].pdf

2020-04-10 11:40 Dorota Sierny W załączeniu przekazujemy skan pisma z dnia 10.04.2020 r. dotyczące modyfikacji treść siwz w zakresie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz terminu składania i otwarcia wraz ze sprostowaniem.

Sprostowanie.pdf

Pismo z dnia 10.04.2 [...].pdf

2020-04-02 13:28 Dorota Sierny W załączeniu przekazujemy skan pisma z dnia 02.04.2020 stanowiącego odpowiedź na zapytania jakie wpłynęły do specyfikacji oraz modyfikującego treść siwz.

pismo z dnia 02.04.2 [...].pdf

2020-03-27 12:55 Dorota Sierny W załączeniu przekazujemy skan pisma z dnia 27.03.2020 r. w sprawie modyfikacji treść siwz dotyczące m.in. otwarcia ofert

pismo z dnia 27.03.2 [...].pdf

2020-03-16 10:14 Dorota Sierny W załączeniu przesyłamy modyfikację SIWZ oraz przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pismo z dnia 16.03.2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1669