Hide menu

Proceeding: 04/2020/ZP Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie - etap II, część pierwsza ogrodzenia wzdłuż ulicy Cieślewskiego

Deadlines:
Published : 12-03-2020 14:32:00
Placing offers: 16-04-2020 10:30:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w Załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wraz z załącznikami w postaci elektronicznej.

Poniżej w załączniku, Zamawiający zamieścił informację dotyczącą przeprowadzenia wizji lokalnej.

UWAGA

W dniu 25.03.2020 r., Zamawiający zamieścił "Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" - zmiana terminu składania ofert.

W dniu 01.04.2020 r., Zamawiający zamieścił "Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"

W dniu 06.04.2020 r., Zamawiający zamienił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

- terminu składania ofert na 16.04.2020 r., godz. 10:30

- sposobu komunikacji dopuszczającej możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej za pomocą niniejszej platformy.

W celu umożliwienia Wykonawcom złożenie ofert w formie elektronicznej Zamawiający utworzył nowe ID niniejszego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/333496


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE_04_2020_ZP.pdf pdf 403.15 2020-03-12 14:32:00 Proceeding
SIWZ_04_2020_ZP.doc doc 281.5 2020-03-12 14:32:00 Proceeding
ZAL_3_wzor umowy z zalacznikiem.zip zip 105.15 2020-03-12 14:32:00 Proceeding
ZAL_4_dokumentacja techniczna.zip zip 6943.48 2020-03-12 14:32:00 Proceeding
ZAL_5_Przedmiar Robót ogrodzenie zewnętrzne Cieślowskiego.pdf pdf 343.29 2020-03-12 14:32:00 Proceeding
ZAL_6_STWiOR.pdf pdf 887.33 2020-03-12 14:32:00 Proceeding
ZAL_7_Pozwolenie konserwatorskie.pdf pdf 1039.57 2020-03-12 14:32:00 Proceeding
ZAL_8_Pozwolenie na budowę.pdf pdf 2422.49 2020-03-12 14:32:00 Proceeding
Informacja dotyczaca wizji lokalnej.doc doc 30.5 2020-03-13 14:01:37 Proceeding
Zmiana_tresci_SIWZ_25_03_2020.doc doc 73.5 2020-03-25 14:12:28 Proceeding
Zmiana_SIWZ_01_04_2020.doc doc 71.5 2020-04-01 11:48:46 Proceeding
Zmiana tresci SIWZ z dn.06.04.2020.zip zip 85.9 2020-04-06 14:51:30 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 958