Proceeding: Wykonanie i montaż mebli oraz dostawa elementów wyposażenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrza Punktu Informacji Turystycznej mieszczącego się przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Inowrocławiu.

Katarzyna Kurzydłowska
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Deadlines:
Posted : 06-02-2020 15:09:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications


1. Osoby wyznaczone do kontaktu z Oferentem: Karolina Sobieraj nr tel. 52 35 55 206 oraz Katarzyna Kurzydłowska, nr tel. 52 35 55 305.

2. Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od zakończenia postępowania. 

3. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa. 

5. Jeżeli dostarczony produkt jest niezgodny ze specyfikacją Zamawiającego towar odesłany zostanie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych materiałach, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów wolnych od wad w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia (zgłoszenie w formie podpisanego protokołu zawierającego szczegółowy opis wad). 

7. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

8. Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy, łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto wyrażone w złotych (PLN). 

9. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

10. Oferty należy składać wyłącznie poprzez platformę Open Nexus. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik, należy wypełnić, podpisać oraz dołączyć do składanej oferty. 

11. Ofertowane wyposażenie musi spełniać parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (projekt aranżacji wnętrza) oraz wymagania aktualnie obowiązujących norm odnoszących się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.

Zamawiający dopuszcza niezbędne korekty wymiarów: wysokości, głębokości

i szerokości od podanych wartości, uwzględniające dokładny pomiar wykonawcy.

Na wykonaną usługę zostanie udzielona gwarancja na okres minimum 48 miesięcy (gwarancja sprzedawcy).

Termin wykonania: do 3 kwietnia 2020 roku (szczegółowy harmonogram prac do uzgodnienia

z Naczelnikiem Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia).

 

12. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

 

13. Zestawienie zakupowe:

1. Meble wykonane z MDF lakier, satyna obejmujące:

- 2 biurka oraz regał pomiędzy nimi;

- 4 szafy/regały znajdujące się za biurkiem;

- 1 szafa znajdująca się przy drzwiach wejściowych;

- biurko i regał w kantorze;

- wstawki z płyty na ścianie z mapą.

2. Grafika na szkle – mapa Inowrocławia – projekt i montaż.

3. Pozostałe wyposażenie:

- lampa LED plafon FAVO 4 48W biała    2 szt.

- lampa ROLL listwa 6 biała KASPA           4 szt.

- lampa wisząca ROLL 2 biała KASPA       2 szt.

- tuba Basic Round White MAXLIGHT                        10 szt.

- duna M kinkiet biały MAXLIGHT             2 szt.

- zegar ścienny CLIP  60 cm          1 szt.

- krzesło BEJOT OX:CO

  materiał CSE 06 i CH005              2 szt.

- krzesło obrotowe CORR CJ 102 BEJOT czarne   3 szt.


 14. Rozstrzygnięcie postępowania i wyłonienie firmy spełniającej wymogi zależne jest od pozytywnego zakończenia postępowania dotyczącego modernizacji - remontu lokalu przy ul. Królowej Jadwigi 3.

15. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT:

Miasto Inowrocław

al. Ratuszowa 36

88-100 Inowrocław

NIP 556-263-84-08

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Projekt aranżacji wnętrza - bez szklanego dachu.pdf pdf 6295 2020-02-06 15:09:00 Ordered object
zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego, montaz mebli.doc doc 79.5 2020-02-06 15:09:00 Ordered object

Announcements

2020-04-29 13:30 Katarzyna Kurzydłowska Postępowanie zostaje unieważnione.
UZASADNIENIE: W toku postępowania na remont siedziby Punktu Informacji Turystycznej, znajdującej się przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Inowrocławiu, zaistniała potrzeba ponownego zweryfikowania przedmiotu postępowania dotyczącego wyposażenia tego pomieszczenia i usunięcia niektórych punktów z niniejszego postępowania.

Komunikat zamieszczony przez: Karolina Sobieraj - kierownik Referatu Kultury i Promocji
2020-03-04 10:02 Katarzyna Kurzydłowska Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę 39 265,29 zł brutto.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego, montaż mebli, projekt aranżacji wnętrza- bez szklanego dachu -

Projekt aranżacji wn [...].pdf

zał. nr 1 - wzór for [...].doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 doświadczenie 20% - (0)
Unlock the form

The number of page views - 465