Proceeding: ZZP.271.4.2.2020 Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Inowrocławiu

Katarzyna Kaczmarek
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 04-02-2020 11:47:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

1.       Przedmiotem zamówienia jest modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Inowrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do zapytania ofertowego – projektem aranżacji wnętrza i przedmiarem robót).

2.       W zakres robót wchodzi: remont ścian, podłóg, sufitów, wymianę elementów schodów, rozbiórka niektórych elementów konstrukcji betonowych, postawienie ścianek działowych, wymianę witryny, drzwi oraz  instalacji elektrycznej. 

3.       Wszystkie   zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia materiały powinny mieć wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych itp. Celowym jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty   przeprowadził wizję lokalną.

4.       Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru robót.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
opis przedmiotu zamówienia - remont lokalu ul. Królowej Jadwigi.pdf pdf 327.22 2020-02-04 11:47:00 Proceeding
formularz ofertowy.docx docx 15.99 2020-02-04 11:47:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu - remont lokalu ul. Królowej Jadwigi 3.pdf pdf 166.96 2020-02-04 11:47:00 Proceeding
DP.pdf pdf 6295 2020-02-04 11:47:00 Proceeding
Przedmiar robót.pdf pdf 2429.02 2020-02-04 11:47:00 Proceeding
formularz ofertowy.docx docx 15.99 2020-02-04 11:47:00 Ordered object
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 328.64 2020-02-28 15:16:15 Public message
wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia.pdf pdf 967.55 2020-02-12 13:17:54 Public message

Announcements

2020-02-28 15:16 Katarzyna Kaczmarek Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PUH Omega Paweł Zieliński, Miechowice 3, 88-101 Inowrocław, za cenę 98.454,18 zł brutto.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-02-12 13:17 Katarzyna Kaczmarek Zamawiający wyjaśnia opis przedmiotu zamówienia na wnioski Wykonawców.
Pytanie 1.
Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu np. 50 dni producenci witryny aluminiowej oraz schodów podają możliwie najszybszy termin realizacji 6 tygodni
Odpowiedź. Zamawiający wydłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia, tj. do 50 dni, licząc od przekazania terenu robót.
Pytanie 2. Co z utylizacją i wywozem gruzu i rozbieranych elementów nie ma na ten temat nic czy Inwestor we własnym zakresie wywiezie i zutylizuje?
Odpowiedź. Prace po stronie Wykonawcy.
Pytanie 3. W rysunkach – wizualizacjach widnieje fototapeta na szybie i zapis zlicować z płyta meblową jaką i kto ją zamontuje i kiedy, pomiędzy elementami szklanymi należy przykleić płytę meblową Kronospan K008 PW Orzech Select Jasny 18 mm. Co z zegarem i szkłem hartowanym do kogo należy ten zakres?
Odpowiedź. Szkło z grafiką (nie tapeta) ma być mocowane na ścianie i zlicowane z płytą meblową opisaną w dokumentacji projektowej (płyta meblowa Kronospan K008 PW orzech select jasny 18 mm.). Mocowanie płyty i szkła z grafiką należy do Wykonawcy. Wskazane jest zamocowanie płyty a następnie dopasowanie do jej grubości i wklejenie w ścianę szkła z grafiką. Wykonanie otworu w szkle hartowanym należy do Wykonawcy.
Pytanie 4. Nic nie ma w przedmiarze na temat napisu „PUNKT INFORM MIASTA INOWR.” „KANTOR” Logo Miasta i Uzdrowiska z czego i czy obejmuje to zakres?
Odpowiedź. Napis zostanie wykonany przez Miasto Inowrocław.
Pytanie 5. W sprawie formalnej proszę o potwierdzenie ,że meble nie obejmują zakresu prac?
Odpowiedź. Zakres zamówienia nie obejmuje mebli.
Pytanie 6. Pytania dotyczące elektryki i LAN 1. Punkty 45 do 50 w przedmiarze robót dotyczą montażu opraw oświetleniowych. W opisie przedmiaru nie są podane dane opraw (producent, typ), które mają zostać użyte. Biorąc pod uwagę gotowy projekt aranżacji wnętrza poproszę o podanie typów lamp, które mamy zamontować. ?
Odpowiedź. Np.
- lampa LED plafon FAVO 4 48W biała 2 szt.
- lampa ROLL listwa 6 biała KASPA 4 szt.
- lampa wisząca ROLL 2 biała KASPA 2 szt.
lub inne równoważne.
Pytanie 7. Czy w projekcie aranżacji wnętrza jest podany typ osprzętu - włączniki, gniazda - jaki ma być użyty w obiekcie? Jeżeli nie ma takiej informacji, poproszę o wskazanie producenta i typu, aby zastosowane elementy były zgodne z zamysłem Inwestora.
Odpowiedź. Zastosować osprzęt biały np. Simon 10, lub inne równoważne.
Pytanie 8. W projekcie widoczna jest kurtyna powietrzna nad drzwiami wejściowymi. Czy ma zostać założona, jeżeli tak to jaki typ został uwzględniony przez projektanta.
Odpowiedź. Kurtyna powietrzna ma być tylko zdemontowana.
Pytanie 9. Proszę o podanie miejsca instalacji rozdzielni elektrycznej.
Odpowiedź. Rozdzielnicę należy zainstalować po lewej stronie przy drzwiach wejściowych na miejscu starej rozdzielni.
Pytanie 10. Przedmiar robót instalacji PEL przewiduje tylko przewody i puszki w podłodze z zestawem gniazd. Proszę o podanie miejsca zakończenia przewodów. Czy w obiekcie jest już inna instalacja LAN oraz instalacja operatora internetu ?
Odpowiedź. W obiekcie nie ma instalacji LAN, należy w nowej rozdzielni przewidzieć montaż routera, dostawcą internetu do obiektu jest Orange.
Pytanie 11. Proszę o podanie miejsca instalacji wył. p-poż oraz czujników ruchu systemu alarmowego tak, aby miejsca instalacji były zgodne z projektem.
Odpowiedź. Wyłącznik GWP zainstalować przy drzwiach wejściowych - strona lewa, czujki ruchu zainstalować na „ starych lokalizacjach”.
Pytanie 12. Jaki typ centrali alarmowej jest zainstalowany w obiekcie? Czy znane jest dla Inwestora hasło serwisowe?
Odpowiedź. W obiekcie jest zainstalowana centrala Satela , nie jest znane hasło serwisowe jedynie jest znane hasło dostępowe.

wyjaśnienie opisu pr [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Inowrocławiu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacja projektową

formularz ofertowy.d [...].docx

1 set Urząd Miasta Inowrocławia, Ratuszowa 36
aleja Ratuszowa 36
88-100, Inowrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 475