Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 07/CR/01/2020/DIR Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Magnoliowa i Lawendowa w Ratajach

Marta Sobisiak
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży Department: Dział Inwestycji i Rozwoju
Deadlines:
Published : 28-01-2020 13:53:42
Placing offers : 12-02-2020 13:00:00
Offers opening : 12-02-2020 13:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications


Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu na podstawie regulaminu udzielania zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji spółce z o.o. w Chodzieży nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.

"Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Magnoliowa i Lawendowa w Ratajach".


Regulamin udzielania zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji spółce z o.o. w Chodzieży udostępniony jest na str. internetowej www.mwik.pl w zakładce "do pobrania".

Szczegóły składania ofert w poniższych załącznikach.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
czesc_I_IDW.pdf pdf 1571.47 2020-01-28 13:58:19 Proceeding
czesc_II_wzor_umowy.pdf pdf 939.74 2020-01-28 13:58:19 Proceeding
czesc_III_ST.zip zip 1885.53 2020-01-28 13:58:19 Proceeding
czesc_IV_przedmiar.zip zip 203.88 2020-01-28 13:58:19 Proceeding
czesc_V_dokumentacja.zip zip 4826.67 2020-01-28 13:58:20 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 249.64 2020-01-28 13:58:20 Proceeding
zalaczniki.docx docx 49.84 2020-01-28 13:58:20 Proceeding
Przedmiar_Lawendowa_pop.xlsx xlsx 17.15 2020-01-28 13:59:39 Subject of the order
odp_na_pytania.pdf pdf 248.82 2020-02-06 12:02:39 Public message
informacja_o_wyborze_oferty.pdf pdf 89.24 2020-02-24 12:12:55 Public message

Announcements

2020-02-24 12:12 Marta Sobisiak informacja o wyborze oferty

informacja_o_wyborze [...].pdf

2020-02-06 12:02 Marta Sobisiak Zamawiający zamieszcza otrzymane pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

odp_na_pytania.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Magnoliowa i Lawendowa w Ratajach proszę podać cenę netto zgodnie z wypełnionym przedmiarem robót

Przedmiar_Lawendowa_ [...].xlsx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oferta Wykonawcy - Proszę załączyć ofertę Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 878