Proceeding: OR.271.1.2019 Dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem i integracją oprogramowania w ramach projektu e-Twardogóra.

Wojciech Urbaniak
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze Department: Referat Organizacyjny
Deadlines:
Posted : 27-12-2019 14:45:07
Placing offers: 28-01-2020 10:00:00
Opening offers : 28-01-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019_12_23_ogloszenie.pdf pdf 194.58 2019-12-27 15:11:35 Proceeding
SIWZ.zip zip 9140.15 2019-12-27 15:11:28 Proceeding
20200324_ogloszenie_o_udzieleniu_zamówiena.pdf pdf 146.68 2020-03-24 11:44:50 Public message
20200227_wybór_najkorzystniejszej_oferty.pdf pdf 410.28 2020-02-27 13:58:31 Public message
28.01.2020_informacja_otwarcie_ofert.pdf pdf 947.68 2020-01-28 15:20:59 Public message
20200124_zmi_11_zmiana_SIWZ.pdf pdf 352.84 2020-01-24 13:53:24 Public message
20200124_odp_10_odpowiedź_zapytania_do_SIWZ.pdf pdf 1636.98 2020-01-24 13:47:41 Public message
20200120_zmi_09_zmiana_SIWZ.pdf pdf 271.72 2020-01-20 15:41:31 Public message
20200120_odp_08_odpowiedź_zapytania_do_SIWZ.pdf pdf 1094.84 2020-01-20 15:40:12 Public message
20200117_zmi_07_zmiana_SIWZ.pdf pdf 478.99 2020-01-17 08:52:30 Public message
20200114_odp_06_odpowiedź_zapytania_do_SIWZ.pdf pdf 872.92 2020-01-14 15:42:58 Public message
20200114_odp_05_odpowiedź_zapytania_do_SIWZ.pdf pdf 1673.09 2020-01-14 15:42:19 Public message
20200114_odp_04_odpowiedź_zapytania_do_SIWZ.pdf pdf 475.25 2020-01-14 15:41:25 Public message
20200114_odp_03_odpowiedź_zapytania_do_SIWZ.pdf pdf 452.69 2020-01-14 15:40:33 Public message
20200114_odp_02_odpowiedź_zapytania_do_SIWZ.pdf pdf 2752.56 2020-01-14 15:39:40 Public message
20200114_odp_01_odpowiedź_zapytania_do_SIWZ.pdf pdf 3897.22 2020-01-14 15:38:44 Public message

Announcements

2020-03-24 11:44 Wojciech Urbaniak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

20200324_ogloszenie_ [...].pdf

2020-02-27 13:58 Wojciech Urbaniak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20200227_wybór_najko [...].pdf

2020-01-28 15:20 Wojciech Urbaniak Informacja z otwarcia ofert (2020.01.28)

28.01.2020_informacj [...].pdf

2020-01-24 13:53 Wojciech Urbaniak Zmiana (20200124) treści SIWZ

20200124_zmi_11_zmia [...].pdf

2020-01-24 13:47 Wojciech Urbaniak Odpowiedź na wniosek nr 8 o wyjaśnienie treści SIWZ

20200124_odp_10_odpo [...].pdf

2020-01-20 15:41 Wojciech Urbaniak Zmiana (20200120) treści SIWZ

20200120_zmi_09_zmia [...].pdf

2020-01-20 15:40 Wojciech Urbaniak Odpowiedź na wniosek nr 7 o wyjaśnienie treści SIWZ

20200120_odp_08_odpo [...].pdf

2020-01-17 08:52 Wojciech Urbaniak Zmiana (20200117) treści SIWZ

20200117_zmi_07_zmia [...].pdf

2020-01-14 15:42 Wojciech Urbaniak Odpowiedź na wniosek nr 6 o wyjaśnienie treści SIWZ

20200114_odp_06_odpo [...].pdf

2020-01-14 15:42 Wojciech Urbaniak Odpowiedź na wniosek nr 5 o wyjaśnienie treści SIWZ

20200114_odp_05_odpo [...].pdf

2020-01-14 15:41 Wojciech Urbaniak Odpowiedź na wniosek nr 4 o wyjaśnienie treści SIWZ

20200114_odp_04_odpo [...].pdf

2020-01-14 15:40 Wojciech Urbaniak Odpowiedź na wniosek nr 3 o wyjaśnienie treści SIWZ

20200114_odp_03_odpo [...].pdf

2020-01-14 15:39 Wojciech Urbaniak Odpowiedź na wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści SIWZ

20200114_odp_02_odpo [...].pdf

2020-01-14 15:38 Wojciech Urbaniak Odpowiedź na wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści SIWZ

20200114_odp_01_odpo [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1771