Proceeding: ZP/148/2019 ZP/148/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Posted : 16-12-2019 09:50:16
Placing offers: 20-01-2020 09:00:00
Opening offers : 20-01-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 4 - projekt umowy.doc doc 123 2019-12-16 09:50:45 Proceeding
Załącznik 3.zip zip 93.76 2019-12-16 09:50:45 Proceeding
Załącznik 2 - JEDZ.doc doc 185 2019-12-16 09:50:45 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy i cenowy.doc doc 109.5 2019-12-16 09:50:45 Proceeding
SIWZ 148.doc doc 440 2019-12-16 09:50:45 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.12 2019-12-16 09:50:45 Proceeding
Unieważnienie pakiet 2.docx docx 124.06 2020-02-11 12:12:45 Public message
Informacja o wyborze oferty.docx docx 128.3 2020-02-04 10:45:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 25.67 2020-01-20 11:32:51 Public message
1. Pytania i odpowiedzi.doc doc 136.5 2019-12-18 11:02:04 Public message
Załącznik nr 3 - Pakiet 4 Densytometr zmiana 18.12.2019.doc doc 91.5 2019-12-18 11:02:04 Public message

Announcements

2020-02-11 12:12 Katarzyna Starula Unieważnienie - pakiet nr 2

Unieważnienie pakiet [...].docx

2020-02-04 10:45 Katarzyna Starula Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze [...].docx

2020-01-20 11:32 Katarzyna Starula Informacja z otwarcia ofert + grupa kapitałowa

Informacja z otwarci [...].docx

2019-12-18 11:02 Katarzyna Starula 1. Pytania i odpowiedzi z dn. 18.12.2019
Załącznik nr 3 - Pakiet 4 Densytometr zmiana 18.12.2019

1. Pytania i odpowie [...].doc

Załącznik nr 3 - Pak [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 808