Proceeding: ZP/109/2019 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 6 pakietach

Deadlines:
Published : 15-10-2019 09:29:00
Placing offers : 15-11-2019 09:00:00
Offers opening : 15-11-2019 09:20:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oglosz o zamowieniu DUUE.pdf pdf 178.81 2019-10-15 09:29:00 Proceeding
SIWZ 109.doc doc 508.5 2019-10-15 09:29:00 Proceeding
zał 1 -form oferty, form cenowy.doc doc 107.5 2019-10-15 09:29:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 184.5 2019-10-15 09:29:00 Proceeding
zał 3 -pakiet 1-6.zip zip 145.84 2019-10-15 09:29:00 Proceeding
zał 4 -proj.umowy.doc doc 121 2019-10-15 09:29:00 Proceeding
zał 4 -proj.um-modyf 29.10.2019.doc doc 122 2019-10-29 12:18:49 Public message
1. pytania i odpow 29.10.2019.docx docx 127.25 2019-10-29 12:18:44 Public message
2. pytania i odpowiedzi 04.11.2019.docx docx 126.72 2019-11-04 14:24:50 Public message
pakiet 1 -modyf 04.11.2019.doc doc 90.5 2019-11-04 14:24:53 Public message
pakiet 2 -modyf 08.11.2019.doc doc 98 2019-11-08 11:17:44 Public message
pakiet 1 -modyf 04.11.2019, 08.11.2019.doc doc 91.5 2019-11-08 11:17:40 Public message
3. pytania i odpowiedzi 08.11.2019.docx docx 128 2019-11-08 11:17:37 Public message
informacja z otwarcia ofert ZP-109-2019.docx docx 31.68 2019-11-15 12:06:52 Public message
WYNIK ZP-109-2019 pak 1,2,3,5.docx docx 130.73 2019-12-04 14:54:43 Public message
WYNIK ZP-109-2019 pak 4,6.docx docx 128.76 2019-12-09 09:13:17 Public message

Announcements

2019-12-09 09:13 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie Pakietu 4, 6.

WYNIK ZP-109-2019 pa [...].docx

2019-12-04 14:55 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie Pakietu 1, 2, 3, 5.

WYNIK ZP-109-2019 pa [...].docx

2019-11-15 12:07 Joanna Laskowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2019-11-08 11:18 Joanna Laskowska 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 08.11.2019 r. oraz modyfikacja Pakietu 1 i 2

pakiet 2 -modyf 08.1 [...].doc

pakiet 1 -modyf 04.1 [...].doc

3. pytania i odpowie [...].docx

2019-11-04 14:25 Joanna Laskowska 2. Pytania i odpowiedzi z dnia 04.11.2019 r. oraz modyfikacja Pakietu 1

2. pytania i odpowie [...].docx

pakiet 1 -modyf 04.1 [...].doc

2019-10-29 12:19 Joanna Laskowska 1 Pytania i odpowiedzi z dnia 29.10.2019 r. oraz modyfikacja załącznika nr 4 do SIWZ - projekt umowy

zał 4 -proj.um-modyf [...].doc

1. pytania i odpow 2 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 923