Proceeding: Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Airport City Gdańsk Zespół budynków biurowo-usługowych z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową – etap I (budynek B I) położony przy ulicy Słowackiego w Gdańsku

Elżbieta Stangret
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Department: Dział Personalny
Deadlines:
Posted : 09-08-2019 12:01:00
Placing offers: 26-09-2019 10:00:00
Opening offers : 26-09-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie PLATFORMA CYFROWA_.pdf pdf 2818.36 2019-08-09 12:01:00 Proceeding
SIWZ PRZETARG ACG B I .pdf pdf 5705.1 2019-08-09 12:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE nr 1 ,2,6,10,11 , do SIWZ ACG B I .doc doc 263.5 2019-08-09 12:01:00 Proceeding
14.10.2019_wybór oferty.docx.pdf pdf 466.94 2019-10-14 09:13:57 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert_26.09.2019.pdf pdf 269.64 2019-09-26 12:20:43 Public message
2_zmiania treści ogłoszenia.pdf pdf 23.28 2019-09-18 10:46:10 Public message
modyfikacja SIWZ z dnia 18.09.2019.pdf pdf 31.08 2019-09-18 10:46:18 Public message
odpowiedzi na pytania od nr 151 do nr 203.pdf pdf 448.99 2019-09-11 14:46:27 Public message
odpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 16.pdf pdf 4902.71 2019-08-26 15:31:33 Public message
MODYFIKACJA SIWZ z dnia 28-08-2019 Pismo 3306_19_.pdf pdf 406.37 2019-08-28 12:29:22 Public message
Modyfikacja SIWZ z dnia 30-08-2019 . Pismo 3349_19.pdf pdf 1402.08 2019-09-02 15:04:59 Public message
ZAŁĄCZNIK nr 6 EDYTOWALNY TES Modyfikacja SIWZ z dnia 30-08-2019 .doc doc 223 2019-09-02 15:05:06 Public message
1_zmiana treści ogłoszenia.pdf pdf 357.27 2019-08-29 10:23:34 Public message
odpowiedzi na pytania od nr 17 do nr 51.pdf pdf 3761.05 2019-08-30 15:05:31 Public message
odpowiedzi na pytania od nr 52 do nr 150.pdf pdf 9553.16 2019-09-04 14:59:26 Public message

Announcements

2019-10-14 09:14 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

14.10.2019_wybór ofe [...].pdf

2019-09-26 12:21 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację z sesji otwarcia ofert.

informacja z sesji o [...].pdf

2019-09-18 10:46 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2_zmiania treści ogł [...].pdf

modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

2019-09-11 14:47 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 151 do nr 203.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-09-04 15:00 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 52 do nr 150.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-09-02 15:05 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Modyfikacja SIWZ z d [...].pdf

ZAŁĄCZNIK nr 6 EDYT [...].doc

2019-08-30 15:05 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 17 do nr 51.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-08-29 10:24 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

1_zmiana treści ogło [...].pdf

2019-08-28 12:30 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

MODYFIKACJA SIWZ z d [...].pdf

2019-08-26 15:32 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 1 do nr 16.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2689

Send a message to buyer