Proceeding: Dostawa materiałów szewnych i siatek chirurgicznych dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.

Milena Formejster
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Division: Dział Techniczno – Eksploatacyjny
Deadlines:
Posted : 18-06-2019 12:12:00
Placing offers: 31-07-2019 09:00:00
Opening offers : 31-07-2019 09:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 207.5 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
SIWZ.doc.XAdES XAdES 5.83 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 JEDZ Załącznik nr 3.xml xml 135.7 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 JEDZ Załącznik nr 3.xml.XAdES XAdES 5.88 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.89 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.XAdES XAdES 5.88 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Załącznik nr 1.doc doc 62.5 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Załącznik nr 1.doc.XAdES XAdES 5.86 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Załącznik nr 2.ods ods 26.04 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Załącznik nr 2.ods.XAdES XAdES 5.86 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Załącznik nr 4.doc doc 13.5 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Załącznik nr 4.doc.XAdES XAdES 5.86 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Załącznik nr 5.doc doc 21 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Załącznik nr 5.doc.XAdES XAdES 5.86 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Załącznik nr 6.odt odt 29.77 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Załącznik nr 6.odt.XAdES XAdES 5.86 2019-06-18 12:12:00 Milena Formejster Proceeding
ZP 07-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 70.37 2019-09-18 10:10:28 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf.XAdES XAdES 5.89 2019-09-18 10:10:28 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.odt odt 15.69 2019-06-26 09:59:04 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.odt.XAdES XAdES 5.89 2019-06-26 09:59:04 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Wyjaśnienia do SIWZ.odt odt 32.74 2019-07-10 12:06:48 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Wyjaśnienia do SIWZ.odt.XAdES XAdES 5.86 2019-07-10 12:06:48 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 sprostowanie.doc doc 75 2019-07-17 12:55:16 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 sprostowanie.doc.XAdES XAdES 5.85 2019-07-17 12:55:16 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Ogłoszenie o sprostowaniu II.odt odt 15.95 2019-07-19 09:21:02 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Ogłoszenie o sprostowaniu II.odt.XAdES XAdES 5.87 2019-07-19 09:21:02 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Załącznik nr 2 po modyfikacji.ods ods 22.62 2019-07-19 09:24:00 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Załącznik nr 2 po modyfikacji.ods.XAdES XAdES 5.88 2019-07-19 09:24:00 Milena Formejster Public message
SIWZ po modyfikacji.doc doc 208 2019-07-19 09:24:03 Milena Formejster Public message
SIWZ po modyfikacji.doc.XAdES XAdES 5.84 2019-07-19 09:24:03 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Informacja o treści złożonych ofert.doc doc 70 2019-07-31 14:00:52 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Informacja o treści złożonych ofert.doc.XAdES XAdES 5.89 2019-07-31 14:00:52 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Zawiadomienie o wyborze ofert.docx docx 53.51 2019-08-12 10:57:08 Milena Formejster Public message
ZP 07-19 Zawiadomienie o wyborze ofert.docx.XAdES XAdES 5.87 2019-08-12 10:57:08 Milena Formejster Public message

Announcements

2019-09-18 10:10 Milena Formejster ZP 07/19 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP 07-19 Ogłoszenie [...].pdf

ZP 07-19 Ogłoszenie [...].XAdES

2019-08-12 10:57 Milena Formejster Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZP 07/19

ZP 07-19 Zawiadomien [...].docx

ZP 07-19 Zawiadomien [...].XAdES

2019-07-31 14:00 Milena Formejster ZP 07/19 Informacja z otwarcia ofert

ZP 07-19 Informacja [...].doc

ZP 07-19 Informacja [...].XAdES

2019-07-19 09:24 Milena Formejster ZP 07/19 Ogłoszenie o sprostowaniu II, Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji, SIWZ po modyfikacji

ZP 07-19 Ogłoszenie [...].odt

ZP 07-19 Ogłoszenie [...].XAdES

ZP 07-19 Załącznik n [...].ods

ZP 07-19 Załącznik n [...].XAdES

SIWZ po modyfikacji. [...].doc

SIWZ po modyfikacji. [...].XAdES

2019-07-17 12:55 Milena Formejster ZP 07/19 Zawiadomienie o przedłużeniu składania ofert

ZP 07-19 sprostowani [...].doc

ZP 07-19 sprostowani [...].XAdES

2019-07-10 12:06 Milena Formejster ZP 07/19 Wyjaśnienia treści SIWZ

ZP 07-19 Wyjaśnienia [...].odt

ZP 07-19 Wyjaśnienia [...].XAdES

2019-06-26 09:59 Milena Formejster ZP 07/19 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

ZP 07-19 Sprostowani [...].odt

ZP 07-19 Sprostowani [...].XAdES

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 368

Send a message