Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków oraz infrastrukturą wodociągową w ul. Lisek (od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej), Wysokiej i Rolnej we Włocławku

Deadlines:
Published : 24-05-2019 12:37:00
Placing offers : 10-06-2019 11:00:00
Offers opening : 10-06-2019 11:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Postępowanie jest prowadzonew trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńsektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku, w prowadzonym postępowaniunie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tekst jednolity - Dz. U.z  2018 r. poz. 1986). Regulamin udzielaniazamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławkuopublikowany został na stronie internetowej Zamawiającego – www.mpwik.wloclawek.pl w zakładce „przetargi”. 

Warunki udzielenia zamówienia zewszystkimi załącznikami oraz ewentualnymipóźniejszymi uzupełnieniami stanowią komplet materiałów niezbędnych doprzygotowania oferty.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Tom I Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 476.87 2019-05-24 12:37:00 Proceeding
Tom II Wzor Umowy.pdf pdf 269.69 2019-05-24 12:37:00 Proceeding
Tom III_A_pdf.zip zip 1240.11 2019-05-24 12:37:00 Proceeding
załączniki 1,3,4,5.doc doc 99 2019-05-24 12:37:00 Proceeding
Tom III_B_pdf.zip zip 56700.75 2019-05-24 12:37:00 Proceeding
Tom III_C_pdf.7z 7z 227.31 2019-05-27 10:43:46 Proceeding
informacja.pdf pdf 54.42 2019-06-10 11:14:27 Public message

Announcements

2019-06-10 11:14 Mieczysław Małkiewicz Informacja o złożonych ofertach

informacja.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wod-kan w ul. Lisek według dokumentacji projektowej i opisu 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 95% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 okres gwarancji 5% punktacja opisana w Tomie I IDW (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1921