Proceeding: Zapewnienie bazy hotelowo - gastronomicznej na warsztaty szkoleniowe dla policjantów z KWP w Gdańsku i KWP w Szczecinie.

Deadlines:
Posted : 02-04-2019 13:28:00
Placing offers: 16-04-2019 09:00:00
Opening offers : 16-04-2019 10:00:00

Requirements and specifications

W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku  informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Zapewnienie bazy hotelowo - gastronomicznej na warsztaty szkoleniowe dla policjantów z KWP w Gdańsku i KWP w SzczecinieSzczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 0583214839 lub 0583214705.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Zapewnienie bazy hotelowo - gastronomicznej Baza hotelowo - gastronomiczna 6 service - (0)
Currency rates NBP

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Jakość usługi 20% posiadane doświadczenie (0)
3 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 287

Send a message