Proceeding: Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej

Grzegorz Bebłowski
Innobaltica Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 29-03-2019 16:35:00
Placing offers: 19-04-2019 10:00:00
Opening offers : 19-04-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.  

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.  

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

- Zadawania pytań do SIWZ;  

- Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;  

- Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:  

tel. 22 101 02 02,

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że wniosek / oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania wniosków i ofert na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Informacja do ogłoszenia o zamówieniu treść ujednolicona po zmianach z dnia 29.03.2019 r.pdf pdf 263.6 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia 29.03.2019 r.pdf pdf 972.39 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 29.03.2019 r.pdf pdf 665.55 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
SIWZ tekst ujednolicony po zmianach z dnia 29.03.2019 r.pdf pdf 569.58 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Zalacznik 4 do SIWZ, 6 do Ogłoszenia - OPZ 29.03.2019 r.pdf pdf 3290.94 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ 29.03.2019 r.pdf pdf 206.28 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 29.03.2019 r.pdf pdf 239.63 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa 29.03.2019 r.pdf pdf 448.51 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ 29.03.2019 r.pdf pdf 1272.79 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Podejście do realizacji projektu 29.03.2019 r.pdf pdf 188.84 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załcznik nr 5 do Umowy SLA.29.03.2019 r.pdf pdf 215.94 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Zmiany do treści dokumentów 29.03.2019 r.pdf pdf 105.71 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 93.68 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
espd-request.xml xml 131.48 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Informacja do ogłoszenia o zamówieniu treść ujednolicona po zmianach z dnia 01.03.2019 r.pdf pdf 191.03 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Informacja do ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 179.25 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 24.01.2019r.pdf pdf 148.77 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia1.pdf pdf 206.66 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf pdf 318.16 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 61.96 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 510.32 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 101 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf.pdf pdf 66.5 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2.pdf pdf 66.27 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3.pdf pdf 152.17 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia4.pdf pdf 66.25 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia5.pdf pdf 66.26 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Protokół z zebrania wykonawców.pdf pdf 214.76 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Przedłozenie terminu składania wnioskó3.pdf pdf 57.82 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Przedłużenie terminu składania wniosków.pdf pdf 57.75 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Przedłużenie terminu składania wniosków1.pdf pdf 58.2 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Przedłużenie termnu składania wniosków4.pdf pdf 57.7 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
SIWZ tekst ujednolicony po zmianach z dnia 01.03.2019 r.pdf pdf 451.74 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 852.48 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Umowa powierzenia przetwarzania danych_projekt PZUM.pdf pdf 187.53 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Zaczniknr1-4 do ogoszenia o zamwieniu1.doc doc 116.5 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
zaczniknr1dosiwz.doc doc 174 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Zalacznik 4 do SIWZ, 6 do Ogłoszenia - OPZ.pdf pdf 2171.74 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Zalacznik 6 do SIWZ.pdf pdf 828.96 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Zalącznik 4 do siwz 6 do ogoszenia-opz_1551427491.pdf pdf 3127.17 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy.pdf pdf 123.68 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy1.pdf pdf 236.29 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do siwz umowa.pdf pdf 475.43 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.xlsx xlsx 56.61 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do umowy sla.pdf pdf 247.1 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ tekst po zminch z dnia 01.03.2019 r.pdf pdf 1093.86 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr1-4 do ogoszenia o zamwieniu.doc doc 118.5 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Zebranie wykonawców.pdf pdf 58.11 2019-03-29 16:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf pdf 99.45 2019-04-02 16:30:17 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób do oceny kryterium.docx docx 47.81 2019-04-02 16:30:17 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.04.2019 r.pdf pdf 83.34 2019-04-03 10:43:09 Proceeding
Informacja do ogłoszenia o zamówieniu 03.04.2019.pdf pdf 267.2 2019-04-03 17:09:33 Proceeding
09.04.2019 r. - Zmiany do Informacji do ogłoszenia oraz SIWZ.pdf pdf 60.2 2019-04-09 20:46:18 Proceeding
Informacja.pdf pdf 58.36 2019-04-17 08:17:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 92.93 2019-04-23 12:26:50 Public message
Odpowiedzi na pytania 12.04.2019 r.pdf pdf 64.82 2019-04-12 14:36:31 Public message
Informacja do ogłoszenia o zamówieniu treść ujednolicona po zmianach z dnia 15.04.2019 r.pdf pdf 160.6 2019-04-15 11:57:19 Public message
Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 05.02.2019.pdf pdf 364.59 2019-04-15 11:57:19 Public message
Odpowiedzi na pytania 15.04.2019 r.pdf pdf 65.79 2019-04-15 11:57:19 Public message
Zmiany do Informacji do ogłoszenia oraz Ogłoszenia o zamówieniu 16.04.2019 r.pdf pdf 59.49 2019-04-16 06:56:12 Public message
Przedłużenie termnu składania ofert.pdf pdf 55.83 2019-05-09 13:02:55 Public message
Przedłuzenie termnu składania ofert1.pdf pdf 56.07 2019-06-24 15:34:17 Public message
Przedłuzenie termnu składania ofert2.pdf pdf 55.75 2019-07-22 14:10:35 Public message
SIWZ tekst z dnia 12.08.2019 r..pdf pdf 464.08 2019-08-12 17:54:20 Public message
Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu .pdf pdf 58.46 2019-08-20 10:54:22 Public message
SIWZ.pdf pdf 557.95 2019-08-20 10:54:22 Public message
Zalacznik 4 do SIWZ, 6 do Ogłoszenia, 1 do umowy - OPZ.pdf pdf 3850.73 2019-08-20 10:54:22 Public message
Zalacznik nr 7 do Umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych.pdf pdf 103.84 2019-08-20 10:54:22 Public message
Załącznik nr 1 do OPZ - Założenia do Koncepcji Migracji.pdf pdf 732.98 2019-08-20 10:54:22 Public message
Załącznik nr 1 do Scenariuszy - Dane do makiety.zip zip 10046.14 2019-08-20 10:54:23 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 3 do umowy.docx docx 56.82 2019-08-20 10:54:23 Public message
Załącznik nr 2 do OPZ - Cechy.pdf pdf 503.77 2019-08-20 10:54:23 Public message
Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf pdf 56.41 2019-08-20 10:54:23 Public message
Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy.pdf pdf 86.91 2019-08-20 10:54:23 Public message
Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa.pdf pdf 290.45 2019-08-20 10:54:23 Public message
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.pdf pdf 54.79 2019-08-20 10:54:23 Public message
Załącznik nr 5 do Umowy SLA.pdf pdf 130.56 2019-08-20 10:54:23 Public message
Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf pdf 1249.82 2019-08-20 10:54:23 Public message
Załącznik nr 7 do SIWZ - Podejście do realizacji projektu.pdf pdf 71.13 2019-08-20 10:54:23 Public message
Unieważnienie czynności.pdf pdf 58.69 2019-08-20 10:57:23 Public message
Zalacznik 4 do SIWZ, 6 do Ogłoszenia, 1 do umowy - OPZ.pdf pdf 3386.02 2019-08-23 08:47:00 Public message
Przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 178.27 2019-09-05 11:19:49 Public message
Przedłużenie terminu składania ofert1.pdf pdf 114.55 2019-09-21 14:59:47 Public message
Zebranie wykonawców.pdf pdf 116.32 2019-10-17 13:56:16 Public message
Odpowiedzi na pytania zmiana SIWZ z dnia 18.10.2019 r.zip zip 34916.37 2019-10-18 12:54:39 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1119.07 2019-10-18 12:54:25 Public message
Przedłużenie terminu składania ofert2.pdf pdf 114.6 2019-10-29 14:03:02 Public message
Przedłużenie terminu składania ofert3.pdf pdf 114.76 2019-11-18 10:51:06 Public message
Protokół ze spotkania Wykonawców 25.10.2019.pdf pdf 577 2019-11-06 17:12:17 Public message
Odpwiedzi na pytania zmiany 06.11.2019.zip zip 43600.85 2019-11-06 17:14:39 Public message
Załącznik nr 4 do SIWZ, 6 do Ogłoszenia, 1 do umowy - OPZ_nowy_różnica.docx docx 2991.89 2019-11-07 11:33:48 Public message
Załącznik nr 4 do SIWZ, 6 do Ogłoszenia, 1 do umowy - OPZ_nowy.pdf pdf 4489.59 2019-11-07 11:33:48 Public message
Przedłużenie terminu składania ofert4.pdf pdf 114.65 2019-11-21 14:04:05 Public message
Zmiana SIWZ.pdf pdf 236.98 2019-11-26 11:09:44 Public message
SIWZ tekst po zmianach z dnia 26.11.2019 r.pdf pdf 780.42 2019-11-26 11:09:44 Public message
Informacja.pdf pdf 180.58 2019-12-05 16:28:46 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 116.37 2019-12-16 11:01:52 Public message

Announcements

2019-12-16 11:01 Grzegorz Bebłowski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2019-12-05 16:28 Grzegorz Bebłowski Informacja

Informacja.pdf

2019-11-26 11:09 Grzegorz Bebłowski Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ.pdf

SIWZ tekst po zmiana [...].pdf

2019-11-21 14:04 Grzegorz Bebłowski Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłużenie terminu [...].pdf

2019-11-18 10:51 Grzegorz Bebłowski Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłużenie terminu [...].pdf

2019-11-07 11:34 Grzegorz Bebłowski Korekty załącznika nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

Załącznik nr 4 do SI [...].pdf

2019-11-06 17:14 Grzegorz Bebłowski Odpowiedzi na pytania, zmiany

Odpwiedzi na pytania [...].zip

2019-11-06 17:12 Grzegorz Bebłowski Protokół z zebrania wykonawców z dnia 25.10.2019 r.

Protokół ze spotkani [...].pdf

2019-10-29 14:03 Grzegorz Bebłowski Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłużenie terminu [...].pdf

2019-10-18 12:54 Grzegorz Bebłowski Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

Odpowiedzi na pytani [...].zip

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-10-17 13:56 Grzegorz Bebłowski Poniżej informacja o zebraniu wykonawców

Zebranie wykonawców. [...].pdf

2019-09-21 14:59 Grzegorz Bebłowski Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłużenie terminu [...].pdf

2019-09-05 11:20 Grzegorz Bebłowski Przedłużenie termnu składania ofert

Przedłużenie terminu [...].pdf

2019-08-23 08:47 Grzegorz Bebłowski Poniżej treść Zalacznik 4 do SIWZ, 6 do Ogłoszenia, 1 do umowy - OPZ, z dokonaną zmianą Tabeli nr 3

Zalacznik 4 do SIWZ, [...].pdf

2019-08-20 10:57 Grzegorz Bebłowski Unieważnienie czynności

Unieważnienie czynno [...].pdf

2019-08-20 10:55 Grzegorz Bebłowski Zmiany SIWZ

Informacja o zmianie [...].pdf

SIWZ.pdf

Zalacznik 4 do SIWZ, [...].pdf

Zalacznik nr 7 do Um [...].pdf

Załącznik nr 1 do OP [...].pdf

Załącznik nr 1 do Sc [...].zip

Załącznik nr 1 do SI [...].docx

Załącznik nr 2 do OP [...].pdf

Załącznik nr 2 do SI [...].pdf

Załącznik nr 2 do um [...].pdf

Załącznik nr 3 do SI [...].pdf

Załącznik nr 5 do SI [...].pdf

Załącznik nr 5 do Um [...].pdf

Załącznik nr 6 do SI [...].pdf

Załącznik nr 7 do SI [...].pdf

2019-08-12 17:54 Grzegorz Bebłowski SIWZ tekst z dnia 12.08.2019 r.

SIWZ tekst z dnia 12 [...].pdf

2019-07-22 14:10 Grzegorz Bebłowski W załączeniu przedłużenie terminu składania ofert

Przedłuzenie termnu [...].pdf

2019-06-24 15:34 Grzegorz Bebłowski Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłuzenie termnu [...].pdf

2019-05-09 13:03 Grzegorz Bebłowski Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłużenie termnu [...].pdf

2019-04-23 12:27 Grzegorz Bebłowski Sprostowanie
W wyniku omyłki w dniu dzisiejszym zamieszczono nieprawidłowe ogłoszenie o zamienie ogłoszania
Poniżej prawidłowe ogłoszenie o zmainei ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-04-23 11:15 Grzegorz Bebłowski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-04-17 08:17 Grzegorz Bebłowski Informacja

Informacja.pdf

2019-04-16 06:56 Grzegorz Bebłowski Zmiany do Informacji do ogłoszenia oraz Ogłoszenia o zamówieniu 16.04.2019 r

Zmiany do Informacji [...].pdf

2019-04-15 11:58 Grzegorz Bebłowski Odpowiedzi na pytania 15.04.2019 r.
2019-04-15 11:57 Grzegorz Bebłowski Odpowiedzi na pytania 15.04.2019 r.

Informacja do ogłosz [...].pdf

Instrukcja składania [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-04-12 14:36 Grzegorz Bebłowski Odpowiedzi na pytania - 12.04.2019 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-04-01 11:58 Marta Sadowska W dniu 29.03.2019 r. zostały opublikowane odpowiedzi na pytania do ogłoszenia oraz SIWZ, a także zaktualizowane dokumenty dotyczące postępowania: „Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności”

Poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów zmodyfikowanych oraz opublikowanych ponownie:
• Informacja do ogłoszenia o zamówieniu treść ujednolicona po zmianach z dnia 29.03.2019 r.
• Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia 29.03.2019 r.
• Odpowiedzi na pytania do SIWZ 29.03.2019 r.
• SIWZ tekst ujednolicony po zmianach z dnia 29.03.2019 r.
• Załącznik 4 do SIWZ, 6 do Ogłoszenia – OPZ 29.03.2019 r.
• Załącznik nr 1 do SIWZ 29.03.2019 r.
• Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 29.03.2019 r.
• Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa 29.03.2019 r.
• Załącznik nr 6 do SIWZ 29.03.2019 r.
• Załącznik nr 7 do SIWZ - Podejście do realizacji projektu 29.03.2019 r.
• Załącznik nr 5 do Umowy SLA 29.03.2019 r.
• Zmiany do treści dokumentów 29.03.2019 r.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 9765