Proceeding: (PL/UE) ZP/PN/07/19/LZE/JHP-Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA

Deadlines:
Published : 29-01-2019 13:14:00
Placing offers : 18-03-2019 10:00:00
Offers opening : 18-03-2019 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania na Obsługaserwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA  w Zakładzie Radioterapii w DolnośląskimCentrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w FiliiZakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, zamieszczono: ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
29.01.2019r-Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.75 2019-01-29 13:14:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia RZ.doc doc 267 2019-01-29 13:14:00 Proceeding
Załącznik do umowy- porozumienie.doc doc 140 2019-01-29 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY.doc doc 70.5 2019-01-29 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3- Formularz OFERTY.doc doc 85.5 2019-01-29 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4- Projekt umowy-1aw.doc doc 459 2019-01-29 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Ilość i doświadczenie personelu serwisu - dla kryteriów oceny ofert.doc doc 62 2019-01-29 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 6 -opis przedmiotu zamówienia.docx docx 33.04 2019-01-29 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz usług.doc doc 60 2019-01-29 13:14:00 Proceeding
Załącznik-nr-8-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej.doc doc 39.5 2019-01-29 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2- JEDZ.7z 7z 90.42 2019-01-29 13:14:00 Proceeding
ZMIANA TERMINU.pdf pdf 27.78 2019-03-01 09:33:33 Public message
odp. nr 1 01.03.2019.pdf pdf 60.66 2019-03-01 12:57:10 Public message
ModyfikacjaSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia RZ.doc doc 250.5 2019-03-01 12:59:20 Public message
odp. nr 2.pdf pdf 472.93 2019-03-06 12:38:08 Public message
Regulamin VPN.docx docx 12.9 2019-03-06 12:38:08 Public message
Modyfikacja Załącznik nr 4- Projekt umowy-1aw.doc doc 412 2019-03-06 12:38:51 Public message
zmiana ogłoszenia 2019-OJS046-106333-pl.pdf pdf 81.22 2019-03-06 12:40:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 19.19 2019-03-19 14:10:54 Public message
wybór.pdf pdf 35.84 2019-04-02 14:20:08 Public message

Announcements

2019-04-02 14:20 Jolanta Harłacz- Przestalska 02.04.2019 wybór najkorzystniejszej oferty
2019-04-02 14:20 Jolanta Harłacz- Przestalska 02.04.2019 wybór najkorzystniejszej oferty

wybór.pdf

2019-03-19 14:11 Jolanta Harłacz- Przestalska Informacja z otwarcia ofert
2019-03-19 14:11 Jolanta Harłacz- Przestalska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-03-06 12:40 Jolanta Harłacz- Przestalska Zmiana ogłoszenia
2019-03-06 12:40 Jolanta Harłacz- Przestalska Zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia 20 [...].pdf

2019-03-06 12:39 Jolanta Harłacz- Przestalska Zmodyfikowany załacznik nr 4-Projekt umowy

Modyfikacja Załączni [...].doc

2019-03-06 12:38 Jolanta Harłacz- Przestalska odpowiedź nr 2

odp. nr 2.pdf

Regulamin VPN.docx

2019-03-01 13:00 Jolanta Harłacz- Przestalska Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ModyfikacjaSpecyfika [...].doc

2019-03-01 12:57 Jolanta Harłacz- Przestalska odp. nr 1

odp. nr 1 01.03.2019 [...].pdf

2019-03-01 09:36 Jolanta Harłacz- Przestalska zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ZMIANA TERMINU.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 766