Proceeding: Podzespoły i akcesoria komputerowe.

Jarosław Sikorski
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Division: Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy
Deadlines:
Posted : 04-12-2018 13:53:26
Placing offers: 06-12-2018 18:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na zakup części i podzespołów komputerowych. Dostawa będzie się odbywała na następujących warunkach:

1. Termin realizacji zamówienia 7 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie wykonawcy/dostawcy.

3. Płatność – przelew 14 dni.

4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy/dostawcy.

6. Wykonawca/dostawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany oraz wolny od wad.

7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy/dostawcy.

8. Kryterium oceny - najniższa cena oraz parametry techniczne.

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

10. Osobą do kontaktu jest Jarosław Sikorski, tel. +48515902881.

11. Zamawiający może odstąpić od wyboru ofert bez podania przyczyny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Części i podzespoły komputerowe w/g specyfikacji Części i akcesoria komputerowe w/g dołączonego załącznika "specyfikacja_zamowienia.docx"

specyfikacja_zamowie [...].docx

0 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 14

Send a message