Proceeding: Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach - drugie postępowanie.

Deadlines:
Posted : 29-11-2018 13:17:48
Placing offers: 04-02-2019 10:15:00
Opening offers : 04-02-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy zał. 1.pdf pdf 371.69 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
OPZ - dokumentacja projektowa - zał. 4.7z.001 001 71680 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
OPZ - dokumentacja projektowa - zał. 4.7z.002 002 71680 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
OPZ - dokumentacja projektowa - zał. 4.7z.003 003 71680 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
OPZ - dokumentacja projektowa - zał. 4.7z.004 004 71680 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
OPZ - dokumentacja projektowa - zał. 4.7z.005 005 71680 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
OPZ - dokumentacja projektowa - zał. 4.7z.006 006 71680 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
OPZ - dokumentacja projektowa - zał. 4.7z.007 007 71680 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
OPZ - dokumentacja projektowa - zał. 4.7z.008 008 33686.04 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
JEDZ - zał 2.zip zip 199.4 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 202.64 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
oświadczenie - zał. 2a.pdf pdf 411.6 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 802.98 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
umowa - zał. 3.pdf pdf 692.87 2018-11-29 13:17:48 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 68.08 2018-12-14 09:41:39 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 630.55 2018-12-03 14:53:39 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 68.08 2018-12-14 10:53:12 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 71.85 2018-12-12 13:57:15 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 768.11 2018-12-12 13:57:15 Public message
Ocena środowiskowa..pdf pdf 329.37 2018-12-12 13:57:15 Public message
Opinia geotechniczna.7z 7z 3265.5 2018-12-12 13:57:15 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 1122.13 2018-12-21 14:01:43 Public message
załacznik nr 1 - Mapka z zaznaczeniem wydzielonego miejsca na zaplecze wykonawcy.pdf pdf 862.38 2018-12-21 14:01:55 Public message
załącznik nr 2 - Zestawienie obciążeń na połać dachową.pdf pdf 365.3 2018-12-21 14:01:55 Public message
załącznik nr 3 - Pozwolenie na budowę.pdf pdf 3371.25 2018-12-21 14:01:55 Public message
załącznik nr 4 - Detale attyki.pdf pdf 1148.88 2018-12-21 14:01:55 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 75.95 2018-12-21 14:11:20 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 71.65 2018-12-27 07:38:46 Public message
01_2018-12-19_PKM_HALA_DETALE_ŚWIETLIKI.DWG DWG 1673.38 2019-01-11 13:14:33 Public message
A-01-20j_DETAL SZ10 - PASMO ŚWIETLNE ŁUKOWE.PDF PDF 296.15 2019-01-11 13:14:33 Public message
Formularz ofertowy zał. nr 1 - poprawiony.doc doc 140.5 2019-01-11 13:14:33 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 71.84 2019-01-11 13:14:33 Public message
oświadczenie zał. 2a - poprawiony.docx docx 83.61 2019-01-11 13:14:33 Public message
Pytania i odpowiedzi modernizacja.pdf pdf 355.1 2019-01-11 13:14:33 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 68.1 2019-01-15 09:18:44 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 375.04 2019-01-18 13:37:43 Public message
załącznik nr 3- A-01-34_ZESTAWIENIE FASAD SZKLANYCH SYSTEMOWYCH WEWNĘTRZNYCH_REV.1.pdf pdf 1086.63 2019-01-18 13:37:43 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 71.86 2019-01-18 13:37:43 Public message
załącznik nr 1 - A-01-32b_ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH_REV.1.pdf pdf 843.32 2019-01-18 13:37:43 Public message
załącznik nr 2- A-01-33_ZESTAWIENIE OKIEN WEWNĘTRZNYCH_REV.1.pdf pdf 1223.19 2019-01-18 13:37:43 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 68.11 2019-01-22 13:45:16 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 326.78 2019-01-22 14:32:28 Public message
Informacja z otwarcia oferty.pdf pdf 452.81 2019-02-04 13:04:03 Public message
Oświadczenie.docx docx 80.97 2019-02-04 13:04:03 Public message
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf pdf 407.02 2019-03-19 15:11:39 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 114.1 2019-04-16 12:05:22 Public message

Announcements

2019-04-16 12:05 Michał Krzysteczko Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-03-19 15:12 Michał Krzysteczko Ogłoszenie wyników postępowania

Ogłoszenie wyników p [...].pdf

2019-02-04 13:06 Michał Krzysteczko Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Oświadczenie.docx

2019-01-22 14:33 Michał Krzysteczko Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-01-22 13:46 Michał Krzysteczko Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2019-01-18 13:39 Michał Krzysteczko Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

załącznik nr 3- A-01 [...].pdf

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

załącznik nr 1 - A-0 [...].pdf

załącznik nr 2- A-01 [...].pdf

2019-01-15 09:19 Michał Krzysteczko Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2019-01-11 13:15 Michał Krzysteczko Pytania i odpowiedzi

01_2018-12-19_PKM_HA [...].DWG

A-01-20j_DETAL SZ10 [...].PDF

Formularz ofertowy z [...].doc

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

oświadczenie zał. 2a [...].docx

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2018-12-27 07:39 Michał Krzysteczko Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2018-12-21 14:12 Michał Krzysteczko Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

załacznik nr 1 - Map [...].pdf

załącznik nr 2 - Zes [...].pdf

załącznik nr 3 - Poz [...].pdf

załącznik nr 4 - Det [...].pdf

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2018-12-14 10:54 Michał Krzysteczko Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2018-12-12 13:59 Michał Krzysteczko PYTANIA I ODPOWIEDZI
do postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach – drugie postępowanie”

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Ocena środowiskowa.. [...].pdf

Opinia geotechniczna [...].7z

2018-12-03 14:55 Michał Krzysteczko PYTANIA I ODPOWIEDZI
do postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach - drugie postępowanie”.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1398