Postępowanie: Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Stare Miasto, dz. ew. nr 158, Obręb:5 w Inowrocławiu.

Anna Smyka
Urząd Miasta Inowrocławia Oddział: Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Terminy:
Zamieszczenie : 23-07-2018 08:52:24
Składanie ofert: 30-07-2018 11:47:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

W zakres zamówienia wchodzą:

- Prace budowlane:
• Prace ziemne, korytowanie, niwelacja terenu, odwodnienie terenu,
• Roboty fudamentowe: fudamenty pod urządzenia siłowe,
• Budowa podbudowy nawierzchni strefy bezpiecznej,
• Zainstalowanie urządzeń siłowych,
• Wykonanie nawierzchni piaskowej,
• Prace porządkowe.

- Wykonanie nawierzchni pod urządzeniami: Wszystkie urządzenia siłowe projektuje się umieścić na nawierzchni z piasku. Wykonanie podłoża strefy bezpiecznej przewidziano na specjalnie przygotowanej podbudowie przepuszczającej wodę z kruszyw mineralnych wg. następujących warstw (od dołu):
a) grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95,
b) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 3,0/6,3 mm grubości 15 cm,
c) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 0,05/3,0 mm grubości 15 cm,
d) piasek o uziarnieniu 0,2/2,0 mm o grubości 20/30 cm
Minimalna grubość powierzchni powinna wynosić przynajmniej 20 cm dla krytycznej wysokości upadku niniejszej bądź równej 2 m oraz odpowiednio 30 cm dla wysokości niniejszej bądź równej 3 m.

- Odwodnienie placu:
- zbudowanie warstw gruntów przepuszczalnych,
- ukształtowanie nawierzchni o spadku 1% na zewnątrz w kierunku nawierzchni trawiastej,
a następnie wprowadzenia wód opadowych do gruntu, a także przez infiltrację przez warstwy nawierzchni i podbudowy. Po wykonaniu spadków należy ubić i wyrównać piasek w celu otrzymania równego podłoża.

- Dostawa wraz z montażem:

PROSTOWNIK PLECÓW 1 SZT. - Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słup – pylon montowany do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.


BIEGACZ PIECHUR 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami. zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.


DRĄŻEK DO PODCIĄGANIA 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Uchwyty wykonane z PCV. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm pomocą nakrętek M20. Fundament z betonu B-25.


MOTYLEK ROZPIĘTKI - 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Siedziska i oparcia wykonane z blachy preferowanej o grubości 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm pomocą nakrętek M20. Fundament z betonu B-25.


REGULAMIN placu zabaw usytułowany będzie przy furtce wejściowej od strony szkoły i chodnika zewnętrznego. Konstrukcja z rur Ø42 mm i kątownika 20x20, tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm) konstrukcja ocynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Tablicę należy posadowić na fundamencie Ø0,40 m, o głębokości 1,0 m, beton C20/25 (B-25).


Uwaga: Prace winny zostać wykonane zgodnie z przedmiarem robót na bazie opracowanego projektu.

Normy bezpieczeństwa:


PN-EN 16630:2015 – wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe;
DIN 79000:2012 – wymagania bezpieczeństwa siłowni zewnętrznych.

Komunikaty

2018-08-02 13:05 Anna Smyka Informacja o unieważnieniu postępowania.
pn.: Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Stare Miasto, dz. ew. nr 158, Obręb:5 w Inowrocławiu.
Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu otrzymaliśmy 3 oferty.
Najniższa oferowana cenowa przekraczała wartość jaką może przeznaczyć Miasto Inowrocław na zrealizowanie przedmiotowego zadania.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Stare Miasto, dz. ew. nr 158, Obręb:5 w Inowrocławiu. W zakres zamówienia wchodzą: - Prace budowlane: • Prace ziemne, korytowanie, niwelacja terenu, odwodnienie terenu, • Roboty fudamentowe: fudamenty pod urządzenia siłowe, • Budowa podbudowy nawierzchni strefy bezpiecznej, • Zainstalowanie urządzeń siłowych, • Wykonanie nawierzchni piaskowej, • Prace porządkowe. - Wykonanie nawierzchni pod urządzeniami: Wszystkie urządzenia siłowe projektuje się umieścić na nawierzchni z piasku. Wykonanie podłoża strefy bezpiecznej przewidziano na specjalnie przygotowanej podbudowie przepuszczającej wodę z kruszyw mineralnych wg. następujących warstw (od dołu): a) grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95, b) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 3,0/6,3 mm grubości 15 cm, c) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 0,05/3,0 mm grubości 15 cm, d) piasek o uziarnieniu 0,2/2,0 mm o grubości 20/30 cm Minimalna grubość powierzchni powinna wynosić przynajmniej 20 cm dla krytycznej wysokości upadku niniejszej bądź równej 2 m oraz odpowiednio 30 cm dla wysokości niniejszej bądź równej 3 m. - Odwodnienie placu: - zbudowanie warstw gruntów przepuszczalnych, - ukształtowanie nawierzchni o spadku 1% na zewnątrz w kierunku nawierzchni trawiastej, a następnie wprowadzenia wód opadowych do gruntu, a także przez infiltrację przez warstwy nawierzchni i podbudowy. Po wykonaniu spadków należy ubić i wyrównać piasek w celu otrzymania równego podłoża. - Dostawa wraz z montażem: PROSTOWNIK PLECÓW 1 SZT. - Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słup – pylon montowany do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25. BIEGACZ PIECHUR 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami. zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25. DRĄŻEK DO PODCIĄGANIA 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Uchwyty wykonane z PCV. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm pomocą nakrętek M20. Fundament z betonu B-25. MOTYLEK ROZPIĘTKI - 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Siedziska i oparcia wykonane z blachy preferowanej o grubości 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm pomocą nakrętek M20. Fundament z betonu B-25. REGULAMIN placu zabaw usytułowany będzie przy furtce wejściowej od strony szkoły i chodnika zewnętrznego. Konstrukcja z rur Ø42 mm i kątownika 20x20, tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm) konstrukcja ocynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Tablicę należy posadowić na fundamencie Ø0,40 m, o głębokości 1,0 m, beton C20/25 (B-25). Uwaga: Prace winny zostać wykonane zgodnie z przedmiarem robót na bazie opracowanego projektu. Normy bezpieczeństwa: PN-EN 16630:2015 – wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe; DIN 79000:2012 – wymagania bezpieczeństwa siłowni zewnętrznych. 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin usługi - 50 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 2

Wyślij wiadomość