Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
414070 WIŚM.271.102.2020 Pełnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2021 i 2022 roku Adam Maliwiecki 2021-01-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
409048 WZP.271.2.20.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni dróg i chodników przy ul. Kamieniarskiej, Brzozowej, Modrzewiowej, Kilińskiego, Pięknej, Górnej, Wąskiej, Krasińskiego, Żeromskiego, Struga, Łanowej, Ogrodowej i Przechodniej w Zgorzelcu Joanna Stankiewicz 2021-01-11 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
407800 WZP.271.2.18.2020 Remont drogi zewnętrznej na cmentarzu wojennym żołnierzy II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu Joanna Stankiewicz 2021-01-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
407643 WIŚM.271.93.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa parkingu przy ul. Batorego 4-6 w Zgorzelcu Adam Lubecki 2020-12-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
407680 WIŚM.271.96.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Kamieniarskiej, Brzozowej, Modrzewiowej, Kilińskiego, Pięknej, Górnej, Wąskiej, Krasińskiego, Żeromskiego, Struga, Łanowej, Ogrodowej i Przechodniej w Zgorzelcu – etap II i III Adam Maliwiecki 2020-12-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
405958 WOA.271.26.2020 Jednorazowy zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery) na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec. Magdalena Truchan 2020-12-14 12:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
405945 WOA.271.25.2020 Jednorazowy zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec. Magdalena Truchan 2020-12-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
401497 WIŚM.271.92.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa łącznika ul. Słowiańskiej z ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu Adam Maliwiecki 2020-12-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
401798 WZP.271.2.11.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni dróg i chodników przy ul. Kamieniarskiej, Brzozowej, Modrzewiowej, Kilińskiego, Pięknej, Górnej, Wąskiej, Krasińskiego, Żeromskiego, Struga, Łanowej, Ogrodowej i Przechodniej w Zgorzelcu Joanna Stankiewicz 2020-12-07 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
401756 WZP.271.2.12.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Norwida w Zgorzelcu Joanna Stankiewicz 2020-12-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
401300 WZP.271.2.15.2020 Prowadzenie i utrzymanie bieżące toalet publicznych na terenie miasta Zgorzelec w 2021 r. Joanna Stankiewicz 2020-12-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings