Plan of proceedings for a year 2024

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Budowa parkingu przy ul. Boh. II AWP Construction work Basic mode - no negotiation 157800 - II quarter Yes - - 2024-01-30 16:12:40 2024-01-30 16:12:40
Przebudowa drogi ul. Słonecznej 12-14 Construction work Basic mode - no negotiation 707300 - II quarter Yes - - 2024-01-30 16:13:10 2024-01-30 16:13:10
Wykonanie zabezpieczeń ppoż w budynku Przedszkola Publicznego Nr 12 Construction work Basic mode - no negotiation 353700 - II quarter Yes - - 2024-01-30 16:13:55 2024-01-30 16:13:55
Rozświetlamy Zgorzelec Construction work Basic mode - no negotiation 610200 - I quarter Yes - - 2024-01-30 16:14:29 2024-01-30 16:14:29
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Rzeczki Dolne Construction work Basic mode - no negotiation 78900 - I quarter Yes - - 2024-01-30 16:15:03 2024-01-30 16:15:03
Prowadzenie i utrzymanie bieżące toalet publicznych na terenie miasta Service Basic mode - no negotiation 147000 - I quarter Yes - - 2024-01-30 16:19:39 2024-01-30 16:18:35
Bieżące utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Service Basic mode - no negotiation 325000 - IV quarter Yes - - 2024-01-30 16:19:24 2024-01-30 16:19:24
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego skrzyżowania ulic: Warszawskiej, Dąbrowskiego i Domańskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym Service Basic mode - no negotiation 240000 - II quarter Yes - - 2024-01-30 16:21:51 2024-01-30 16:21:51
Usługa hotelowo-gastronomiczna dla seniorów z Avion oraz Grecji Service Basic mode - no negotiation 160000 - I quarter Yes - - 2024-01-30 16:23:40 2024-01-30 16:23:40
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec Service Basic mode - no negotiation 130000 - I quarter Yes - - 2024-01-30 16:24:50 2024-01-30 16:24:50
Usługa drukowania i dostawy - Biuletyn Miejski Service Basic mode - no negotiation 108000 - II quarter Yes - - 2024-01-30 16:25:53 2024-01-30 16:25:53
Projektowanie, druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Service Basic mode - no negotiation 65000 - III quarter Yes - - 2024-01-30 16:26:35 2024-01-30 16:26:35
Banery promujące Program Interreg Service Basic mode - no negotiation 3800 - I quarter Yes - - 2024-01-30 16:27:10 2024-01-30 16:27:10
Druk zaproszeń, dyplomów Service Basic mode - no negotiation 2300 - II quarter Yes - - 2024-01-30 16:28:01 2024-01-30 16:28:01
Usługi urbanistyczne Service Basic mode - no negotiation 301000 - I quarter Yes - - 2024-01-30 16:28:25 2024-01-30 16:28:25
Usługa transportowa w ramach wymiany seniorów Service EN Nieograniczony 10000 - I quarter Yes - - 2024-01-30 16:29:26 2024-01-30 16:29:26
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Zgorzelec Service EN Nieograniczony 2130000 - III quarter Yes - - 2024-01-30 16:30:15 2024-01-30 16:30:15
Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy i konserwacja wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec Service Basic mode - no negotiation 250000 - II quarter Yes - - 2024-01-30 16:31:51 2024-01-30 16:31:51
Utrzymanie w należytym stanie zadrzewień, wykonanie nowych nasadzeń drzew i roślin, usunięcie ptasich gniazd na terenie parków miejskich, wykonanie projektów i nasadzeń na terenie miasta oraz wykonanie ekspertyz dendrologicznych Service Basic mode - no negotiation 554300 - II quarter Yes - - 2024-01-30 16:34:57 2024-01-30 16:33:47
Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Zgorzelec Service Basic mode - no negotiation 300000 - IV quarter Yes - - 2024-01-30 16:34:37 2024-01-30 16:34:37
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109285D w ciągu ul. Norwida w Zgorzelcu Service Basic mode - no negotiation 122000 - I quarter Yes - - 2024-01-30 16:36:02 2024-01-30 16:36:02
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Przebudwa drogi ul. Słonecznej 12-14 Service Basic mode - no negotiation 24400 - II quarter Yes - - 2024-01-31 07:54:56 2024-01-31 07:54:56
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym Service Basic mode - no negotiation 24400 - I quarter Yes - - 2024-01-31 07:55:53 2024-01-31 07:55:53
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Pogodnej, Reymonta oraz Bocznej Service Basic mode - no negotiation 122000 - I quarter Yes - - 2024-01-31 07:56:49 2024-01-31 07:56:49
Serwisy i przeglądy hali PGE Turów Arena Service Basic mode - no negotiation 162700 - I quarter Yes - - 2024-01-31 07:57:26 2024-01-31 07:57:26
Usługi pocztowe Service Basic mode - no negotiation 300000 - I quarter Yes - - 2024-01-31 07:57:51 2024-01-31 07:57:51
Rozbiórka zabudowy przy ul. Daszyńskiego 91 Construction work Basic mode - no negotiation 122000 - II quarter Yes - - 2024-03-11 12:10:29 2024-03-11 12:10:29
Rozbiórka zabudowy przy ul. Baczyńskiego 31-31A Construction work Basic mode - no negotiation 122000 - II quarter Yes - - 2024-03-11 12:11:04 2024-03-11 12:11:04
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgorzelcu Construction work Basic mode - no negotiation 2600000 - II quarter Yes - - 2024-03-11 12:12:04 2024-03-11 12:12:04
Bieżące utrzymanie i konserwacja publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów na terenie miasta Zgorzelec oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych Service Basic mode - no negotiation 575000 - II quarter Yes - - 2024-03-15 09:10:01 2024-03-15 09:10:01