Contracts list

Contract number Contract name Contract description Buyer name Start date of contract End date of contract Value net Department Attachments
WZP.272.2.1.2021 Remont drogi zewnętrznej na cmentarzu wojennym żołnierzy II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu Przedmiot umowy obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zewnętrznej cmentarza wojennego żołnierzy Wojska Polskiego (poniżej korony cmentarza) od strony ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu. Ryszard Droszcz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „RICARDO” 2021-01-15 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 79268.29 - -
WOA.272.6.2020 Jednorazowy zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery) na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec Przedmiotem umowy jest: a) dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery), zgodnie ze złożoną ofertą, na koszt Wykonawcy. b) usługa wniesienia i rozładowania przez Wykonawcę na jego koszt dostarczonych materiałów eksploatacyjnych (tonery) do pomieszczenia magazynowego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7. "ZUMAR" Zbigniew Grzywiński 2020-12-17 00:00:00 - 3970 - -
WOA.272.5.2020 Jednorazowy zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec Przedmiotem umowy jest: a) dostawa materiałów biurowych, zgodnie ze złożoną ofertą, na koszt Wykonawcy. b) usługa wniesienia i rozładowania przez Wykonawcę na jego koszt dostarczonych materiałów biurowych do pomieszczenia magazynowego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7. Firma Handlowa CDN Paweł Rurak, Weronika Rurak sp.jawna 2020-12-17 00:00:00 2020-12-24 00:00:00 3084 - -
WZP.272.2.12.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Norwida w Zgorzelcu Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia przyjęcia robót wraz z decyzjami, uzgodnieniami i umowami, warunkami technicznymi, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do ich uzyskania i prawidłowej realizacji inwestycji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Modernizacja ul. Norwida w Zgorzelcu”. Wojciech Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAW-TECH Studio Wojciech Sawicki Studio Projektów Inżynierii Lądowej 2020-12-09 00:00:00 2021-07-09 00:00:00 67920 - -
WZP.272.2.11.2020 Prowadzenie i utrzymanie bieżące toalet publicznych na terenie miasta Zgorzelec w 2021 r. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie usługi związanej z prowadzeniem i utrzymaniem bieżącym toalet publicznych na terenie miasta Zgorzelec w 2021 r., tj.: 1) automatycznej toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Parku Błachańca przy ul. Konarskiego, 2) szaletu miejskiego zlokalizowanego na terenie Skweru im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Partyzantów. Przedsiębiorstwo Zarządu Nieruchomościami Sp. z o.o. 2021-01-01 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 104070 - -
WZP.272.2.10.2020 Utrzymanie bieżące i eksploatacja fontann miejskich oraz sytemu nawadniania trawników na terenie miasta Zgorzelec w 2021 r. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie usługi związanej z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją fontann miejskich oraz systemu nawadniania trawników na terenie miasta Zgorzelec w 2021 r. na następujących obiektach: 1) fontanna na terenie Parku Błachańca, przy ul. Konarskiego; 2) fontanna na terenie skweru im. Ks. Jerzego Popiełuszki, przy ul. Partyzantów; 3) fontanna na rondzie im. Jakuba Boehme; 4) fontanna na placu „Arkadia”, przy ul. Daszyńskiego; 5) system nawadniania trawników na terenie skweru im. Ks. Jerzego Popiełuszki, przy ul. Partyzantów. Robert Droszcz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „ROBERTO” 2021-01-01 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 81300 - -