Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
400413 PM/Z/1/1a/2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym. Anna Kędzia 2020-12-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
395005 PM/Z/2410/45/2020 Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" Magdalena Włodarek 2020-12-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
392371 PM/Z/2418/65/2020 Dostawa kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego - zapytanie ofertowe. Anna Kędzia 2020-12-02 09:00:00 - Supply Go to
392369 PM/Z/2418/64/2020 Dostawa kształtek i rur kanalizacji zewnętrznej PVC - zapytanie ofertowe. Anna Kędzia 2020-11-30 11:30:00 - Supply Go to
392364 PM/Z/2418/63/2020 Dostawa zaworów antyskażeniowych - zapytanie ofertowe. Anna Kędzia 2020-11-30 11:00:00 - Supply Go to
392107 PM/Z/2418/62/2020 Dostawa rur PVC, PEHD - zapytanie ofertowe. Anna Kędzia 2020-11-30 10:30:00 - Supply Go to
392102 PM/Z/2418/61/2020 Dostawa łączników ocynkowanych - zapytanie ofertowe. Anna Kędzia 2020-11-30 10:00:00 - Supply Go to
392379 PM/Z/2418/66/2020 Dostawa zaworów kulowych przelotowych do zimnej wody - zapytnie ofertowe. Anna Kędzia 2020-11-30 09:30:00 - Supply Go to
392045 PM/Z/2418/60/2020 Dostawa skrzynek ulicznych - zapytanie ofertowe. Anna Kędzia 2020-11-30 09:00:00 - Supply Go to
396306 PM/Z/1/1/2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym. Magdalena Włodarek 2020-11-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
394893 PM/Z/2418/68/2020 Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul. Częstochowskiej i ul. Sudeckiej Magdalena Włodarek 2020-11-20 09:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
394787 PM/Z/57/2020 Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul. Al. Wojska Polskiego, ul. Biskupicka Kolektor Krępica Magdalena Włodarek 2020-11-20 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to